...

Door de leveringsmogelijkheden van groothandelaars-verdelers wettelijk te beperken tot andere groothandelaars-verdelers, apotheken of ziekenhuizen in België probeerde minister De Block de huidige geneesmiddelencrisis onder controle te krijgen. In een recent arrest (18 juli) schorst het Grondwettelijk Hof deze wet van 7 april 2019 echter. In ons land is de geneesmiddelendistributie strikt geregeld. De wet waakt erover dat aan de geneesmiddelenbehoeften van patiënten wordt voldaan. Bedrijven, groothandelaars en groothandelaars-verdelers moeten hun productie, voorraad of leveringen afstemmen op de behoeften van de Belgische markt. Ze dienen dus prioritair aan apothekers, ziekenhuizen en groothandelaars-verdelers in België te leveren.De bedoeling van de nu dus geschorste wet van 7 april 2019 was precies om de leveringsmogelijkheden van groothandelaars-verdelers hiertoe te beperken. In zijn arrest van 18 juli schorst het Grondwettelijk Hof art. 3, 2° van die wet. Volgens het Hof blijkt immers niet in welk opzicht de maatregel geschikt is om de vooropgestelde doelstelling te bereiken. Uit de voorhanden zijnde gegevens blijkt bijvoorbeeld niet dat de activiteiten van groothandelaars - die geen groothandelaars-verdelers zijn - invloed hebben op de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen in België.