...

De task force vaccinatie werkte in samenwerking met het Fagg een reeks vragen en antwoorden uit. Doelstelling is om de antwoorden op de meest gestelde vragen aan de verschillende zorgverstrekkers op één plek te bundelen. Tegelijk beoogt men hier ook de nodige transparantie, net zoals het Europese geneesmiddelenagentschap EMA, dat eerder al een informatiesessie opzette voor het brede publiek, wat uiteindelijk ook de vaccinatietwijfel uit de wereld moet helpen. Op de website van het Fagg zijn de 'vragen en antwoorden' over de vaccinatie terug te vinden in het onderdeel over covid-19. De 'FAQ' is onderverdeeld in vijf hoofdstukken met telkens twee tot drie vragen en geeft voor elke vraag een korte uitleg in eenvoudige taal en een meer gedetailleerd antwoord met uitgebreide wetenschappelijke informatie. De vragen hebben betrekking op de vaccins in het algemeen, de verschillende vaccins tegen covid-19, de ontwikkeling ervan, hun doeltreffendheid en veiligheid. In de antwoorden gaat het dus over de werking van de vaccins, de snelle ontwikkeling van de covid-19-vaccins, de types vaccins die wellicht in België beschikbaar zullen zijn, de doeltreffendheid per bevolkingsgroep, de noodzaak van een rappel, de farmacovigilantie na de vaccinatie, ... De antwoorden zijn helder opgesteld en in de wetenschappelijke toelichting vindt u heel wat links naar diepgaandere gegevens.