...

Op de Heidecampus in Merelbeke is het alle hens aan dek: naast de oude labo's en klaslokalen verrijzen in snel tempo containers waar de onderzoekers en laboranten van Ziphius (momenteel 27, maar dat aantal moet tegen eind 2021 flink aangroeien) onderdak moeten krijgen. Het nieuwste project van Chris Cardon is door de coronapandemie in turboversnelling geduwd. "Ik had tot het eind van mijn dagen ceo kunnen blijven van Animalcare (het vroegere Ecuphar), maar dan word je toch een stuk beperkt in je ondernemerschap. Bovendien stierven in mijn omgeving mensen aan ziektes waarvoor geen therapie bestaat. Dat heeft me aan het denken en opnieuw studeren gezet. Aangezien beide sterfgevallen te maken hadden met ziektes veroorzaakt door een genetische storing ben ik bij professor Sanders (UGent) terechtgekomen. We waren meteen overtuigd van het potentieel van RNA-onderzoek, al in 2019, dus lang voor iedereen daarover sprak!" "Vandaar dat Ziphius initieel tot doel had om te werken op ziektes als mucovisidose, groeihormonentekorten en dergelijke. Maar toen ik vorig jaar op een congres in San Francisco hoorde dat Moderna een coronavaccin wilde uitbrengen op basis van diezelfde mRNA-technologie, hebben we hier overlegd. Toen bleek dat twee van mijn onderzoekers ervaring hadden met sars en mers, twee virussen uit de coronafamilie, hebben we onze focus verlegd naar deze pandemie." "In tegenstelling tot een traditioneel medicijn biedt RNA-technologie immers het voordeel dat je aan het lichaam informatie geeft om zelf gericht afweermechanismen te ontwikkelen, zonder veel neveneffecten. Dat is echt de toekomst." De ambities van de Vlaamse ondernemer zijn niet gering: "We mikken op een coronavaccin 2.0 met 100% garantie", klinkt het. "Maar onze huidige focus op covid betekent niet dat onze interesse om ook voor die andere aandoeningen oplossingen te vinden, is verminderd, integendeel: we werken nog op tientallen vaccins", dixit Chris Cardon. Opmerkelijk in deze: als ik pols naar de rode draad doorheen de carrière van de farma-ondernemer klinkt het: "Je moet durven zogenaamd onmogelijke dingen aan te pakken en kunnen omgaan met onzekerheid. Toen ik stopte met de familie-apotheek was mijn moeder niet enthousiast: 'Je geeft toch een zeker inkomen niet op?' Maar ondernemen lag mij meer. Uiteraard heb ik me telkens verdiept in de materie, of het nu ging om het mondspoelmiddel dat aan de basis lag van Mooss Pharma of de slechte adem van de hond die heeft geleid tot Ecuphar: je moet dingen zien, op congressen tendenzen en ideeën oppikken, en daarop durven doordenken." Door de unieke combinatie van chemie en biologie stelt de apothekersopleiding mij in staat om dingen te begrijpen, gaat hij verder. "Ik ben geen expert, maar je moet je als ondernemer omringen met mensen die die ideeën kunnen materialiseren. Een goed team is het allerbelangrijkste. Ik moet in deze optreden als een orkestleider die zorgt dat je een harmonieus muziekstuk ten gehore kan brengen." En: "Schijnbaar onmogelijke dingen durven aanpakken betekent evenwel niet dat je parcours per se logisch verloopt." Ook door te reizen heeft hij veel geleerd, zo blijkt. "Op een safari in Afrika botsten we op een moederolifant met haar jong die vervaarlijk met haar oren stond te wapperen. Toen ik opperde om weg te rijden, zei mijn driver: 'We blijven. Je moet tonen dat zij de baas is en de situatie onder controle heeft. Als ze weet dat ze haar kind kan beschermen, zal er niks gebeuren.' Dat is een belangrijke levensles: als je ergens binnenkomt en denkt alles omver te gooien, zal je veel tegenwind krijgen. Door je luisterbereid en nederig op te stellen, maak je het jezelf veel gemakkelijker. De bestaande autoriteit respecteren, zorgen dat je haar achter je ideeën krijgt, zonder je ideeën te verloochenen, dan zal je waarschijnlijk waardevoller bezig zijn." Een aspect van Chris Cardons brede interesses mogen we niet onbesproken laten: wijn maken. "Ik ga in mijn schaarse vrije tijd graag lopen of zeilen. Lopen is ideaal om je hoofd leeg te maken en zaken in perspectief te plaatsen - net zoals ik nu in het weekend wel eens een filosofieboek of iets van psychiater Boris Cyrulnik ter hand neem. Maar over die wijn: via kennissen leerde ik de Marathon du Médoc kennen, een wedstrijd tussen en langs de wijnkastelen van Bordeaux, met stops om een slok wijn te degusteren . Ik heb dat een aantal keer gedaan." Het heeft zijn interesse voor wijnbouw doen groeien. "In 2009 ben ik verliefd geworden op een domein in Pauillac, pal naast Château Latour, waar sinds 1956 geen wijn meer werd gemaakt. Toen in 2015 2,2 hectare die vroeger deel uitmaakten van Château Bellevue te koop kwamen, heb ik die kunnen kopen en zijn we er weer wijn beginnen maken. Dat was een buitenkans. Maar in deze merk je dat je dromen realiseren niet enkel een kwestie is van geld. Je moet in dit geval ook de verkopers enthousiast kunnen maken voor je plan, zijnde de renaissance van Château Bellevue." Château Bellevue (nu Bellevue-Cardon) is niet meer het enige wijnkasteel van Chris Cardon. Ook van Château la Haye in buurgemeente Saint-Estèphe, in de 16de eeuw een liefdesnest van de Franse koning Henri II en zijn maîtresse Diane de Poitiers, is hij eigenaar. "La Haye is historisch interessanter dan Bellevue, maar kwalitatief is er een groot verschil. De terroir van Château Bellevue is magnifiek." De ondernemer blijkt trouwens nog een derde wijnkasteel, ook in Saint-Estèphe, in eigendom te hebben. Het gaat om Château Clauzet, tesamen met een aantal hectare wijnareaal. Bordeaux kleurt zodoende een beetje meer Cardon-rood...