Franse apotheek over te nemen voor 1 euro

...

Een Franse apotheker uit het departement La Manche is bereid om zijn apotheek over te laten voor de belachelijke prijs van 1 euro. Hij probeert al vijf jaar zijn apotheek over te laten en vroeg eerst een overnameprijs van 250.000 euro. Maar doordat zijn apotheek afgelegen en geïsoleerd ligt, "zijn weinig jonge apothekers geïnteresseerd om mijn zaak over te nemen," klinkt het. Volgens de apotheker is het omzetcijfer niet enorm, maar wel voldoende voor potentiële kandidaten. Hij hoopt van harte dat er een overnemer komt want hij wil dat zijn klanten nog naar hun apotheek kunnen komen.Om de lange wachtlijsten van de lokale NHS-huisartsen te omzeilen, heeft een apotheek in Exeter in een aparte kamer een ruimte voor teleconsultatie ingericht. In die kamer staat een laptop waarmee de patiënt per video kan praten met een NHS-huisarts op afstand, met een verbonden bloeddrukmeter, stethoscoop, temperatuurmeter, saturatiemeter en camera voor een close up-onderzoek. Het bedrijf dat de toestellen levert zegt in de Britse pers dat binnenkort niet minder dan 250 apotheken deze dienst zullen aanbieden. De Britse National Health Service (NHS) zou het project ondersteunen en financieren.De politie in de Amerikaanse staat Oklahoma is een onderzoek gestart naar een incident waarbij een apotheker in een zorginstelling voor personen met een mentale achterstand en intellectuele beperkingen insuline had toegediend in plaats van een griepvaccin. Acht bewoners en twee personeelsleden kregen een injectie met insuline. Een van de personen verloor snel het bewustzijn en toen de ambulance aankwam, waren nog meer bewoners bewusteloos. Hoe de vergissing kon gebeuren is nu nog niet duidelijk. Dat moet het onderzoek uitwijzen. Wel gaat de politie uit van een "ongeval" en niet van kwaad opzet.Sinds midden 2017 moeten apothekers in Nieuw-Zeeland hun klanten erop wijzen dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat homeopathische middelen werken. Ze moeten dit trouwens systematisch doen bij elk gezondheidsproduct waarvoor er geen evidentie is dat het ook daadwerkelijk werkt. Een Nieuw-Zeelandse lokale krant stuurde mystery shoppers naar acht apotheken in de buurt die naar homeopathische producten moesten vragen. Niemand van het personeel van de acht apotheken zei dat er geen wetenschappelijk bewijs is van de efficiëntie ervan. Meer zelfs, van sommige producten zeiden ze dat ze "heel goed" werken.In de oliestaat Koeweit is beroering ontstaan over een 21-jarige Koeweiti met een vals diploma van apotheker. Hij had zich bij de autoriteiten aangemeld om zijn einddiploma van een buitenlandse faculteit farmaceutische wetenschappen te laten legaliseren. Het ministerie gaf hem zonder problemen een gelijkwaardig Koeweits diploma, ondanks zijn veel te jonge leeftijd. Meer zelfs, hij was erin geslaagd om bij de overheid een licentie te bekomen voor de opening van maar liefst twaalf apotheken. Hij zou niet minder dan 180 bedienden gaan tewerkstellen. Een van de meest gezaghebbende kranten van Koeweit durfde het zelfs openlijk hebben over corruptie van het systeem.