200 miljoen liter Franse wijn voor hydroalcoholische gels

...

Tijdens de lockdown daalde het verbruik en de verkoop van wijn bij onze zuiderburen met ongeveer 10%. Op het eerste gezicht is dat niet veel, maar toch zien sommige wijnboeren zich genoodzaakt om zich van hun voorraad wijn te ontdoen. Met de goedkeuring vanuit Brussel mogen Franse wijnboeren dit jaar 200 miljoen later Franse wijn (laten) destilleren om er hydroalcoholgische gels of bio-ethanol van te produceren. De vergoeding - van 58 tot 78 euro voor een hectoliter - is misschien niet riant, maar deze oplossing is voor de wijnboeren toch beter dan die hoeveelheden door de riolen te stuwen. Sinds de coronacrisis laten de Duitse autoriteiten de deur open om de discussie aan te gaan of apothekers al dan niet een griepprik mogen plaatsen. De federale Duitse minister van Volksgezondheid riep de beroepsverenigingen in de deelstaten alvast op plannen voor proefprojecten in te dienen. Een van de eerste beroepsverenigingen was die van Westfalen-Lippe, in het noorden van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Maar liefst 90% van de leden besliste om er volledig voor te gaan, wat meteen aangeeft dat er vanuit de beroepsgroep bijzonder weinig weerstand is om een griepprik toe te dienen. Amazon is er in het Verenigd Koninkrijk in geslaagd om Amazon Pharmacy als merknaam te deponeren. Belanghebbende partijen die hiertegen wensen te protesteren, kunnen dat nog doen voor 27 juli. Amazon maakt er al lang geen geheim meer van om over het Kanaal online apothekersactiviteiten uit te bouwen. Een ander verhaal is te horen in een ander land van het Gemenebest. Het Australische merkenbureau heeft na meer dan een half jaar nadat het dossier werd ingediend, nog steeds de naam niet goedgekeurd. Naar verluidt staat de grootste beroepsvereniging van Australische apothekers op de rem, maar ook wettelijk zou Amazon voorlopig die merknaam niet kunnen indienen. De nieuwe Canadese onlineapotheek Medzy.ca wint aan succes en mikt vooral op chronische patiënten. Ze verkopen niet alleen OTC, maar vooral voorschriftplichtige geneesmiddelen. Patiënten kunnen 24 op 24 uur een videoconsultatie met een apotheker voeren. Om de therapietrouw te bevorderen leveren ze gratis de medicatie in recycleerbare zakjes thuis aan met daarop datum en innamemoment. Ze zorgen zelf voor de verlenging van de medicatie, in overleg met de behandelende arts. Ook bellen ze de chronische patiënten regelmatig zelf op om te kijken hoe het met hen gaat en of ze nog genoeg medicatie hebben. De overheid in Wales wil meteen werk maken van wettelijke regels voor een verdere uitbreiding van videoconsultaties door apothekers. De pandemie heeft een aantal lopende projecten en initiatieven hierrond in snelheid gepakt en apothekers zijn massaal hun patiënten via video gaan adviseren, zonder wettelijk kader. "We moeten een versnelling hoger schakelen om dit nog meer uit te rollen en alle mogelijkheden te inventariseren", aldus de regering. De beroepsverenigingen in Wales zijn alvast positief. De regering in Wales gaat zich ook buigen over het plaatsen van verkoopapparaten en robots buiten de apotheek.