...

Op 28 mei reikte Artsenkrant - een uitgave van Roularta HealthCare, waartoe ook de Apotheker behoort - de Galenusprijs uit, al voor de 37ste keer op rij. Een deskundige jury kende drie prijzen toe: de Farmacologieprijs, die een werk over klinische en/of fundamentele farmacologie door een onderzoeker of groep onderzoekers bekroont; de Geneesmiddelenprijs, die toegekend wordt aan het meest innovatieve geneesmiddel; en de Medische Hulpmiddelenprijs, die een medisch hulpmiddel bekroont dat tot een betere behandeling kan leiden. We stelden u de kandidaten in de afgelopen edities voor.Kymriah is de eerste echt geïndividualiseerde antikankerbehandeling die geïndiceerd is voor de behandeling van pediatrische en jongvolwassen patiënten tot de leeftijd van 25 jaar met refractaire B-cel acute lymfoblastaire leukemie (ALL), of met een recidief na transplantatie of met een tweede of later recidief van B-cel ALL en de behandeling van volwassen patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) na twee of meer lijnen systemische therapie. Kymriah is een immunocellulaire therapie met tisagenlecleucel, autologe T-cellen die ex vivo genetisch gemodificeerd zijn door gebruik te maken van een lentivirale vector die voor een anti-CD19 chimere antigeenreceptor codeert (CAR).Yescarta gaf bij een significant deel van de patiënten met diffuus grootcellig B-cel lymfoom en primair mediastinaal B-cel lymfoom die hervallen na twee eerdere lijnen van therapie in klinisch studieverband na éénmalige infusie aanleiding tot een complete remissie. Dit medicijn is een autologe genetisch gemodificeerde CAR T-cel immuuntherapie en wordt op maat van elke patiënt individueel geproduceerd.Vanaf 1 juni betaalt de ziekteverzekering CAR-T-therapie terug voor twee groepen. Een eerste groep betreft kinderen en jongvolwassenen met acute lymfatische leukemie bij wie een andere behandeling niet of onvoldoende aanslaat. De tweede groep zijn volwassenen met een agressieve vorm van lymfeklierkanker (diffuus grootcellig B-cellymfoom).De Farmacologieprijs gaat naar onderzoeker Cyril Corbet voor zijn studie over farmacologisch ingrijpen op het metabolisme van de tumorcel: nieuwe therapeutische mogelijkheden gerelateerd aan de verzuring van de tumorale micro-omgeving.Magtrace en Magseed (Sysmex) ten slotte slepen de Galenusprijs voor medische hulpmiddelen in de wacht. Het zijn unieke alternatieven voor radioactieve schildwachtklierlokalisatie en draadlokalisatie bij niet-tastbare letsels. Het belangrijkste voordeel is een volledig radioactief-vrij chirurgisch proces met een beter comfort en meer flexibiliteit voor patiënt en clinici.