...

Er zijn maar weinig intoxicaties waarvoor een specifiek antidotum bestaat, legt prof. Dominique Vandijck, adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum uit. "Maar als het er is, is de toediening ervan meestal levensreddend." Probleem is dat antidota momenteel op verschillende plekken worden bijgehouden. "In de ziekenhuizen zijn de meest courante ter beschikking (denk aan paracetamolintoxicatie), en dierentuinen hebben een apart assortiment in huis gelinkt aan de activiteiten daar, bijvoorbeeld. Ook in de industrie zijn specifieke producten in voorraad. Het Antigifcentrum zelf bewaart een noodvoorraad van exclusieve en specifieke - vaak ook dure - producten. Dat is overigens een onderdeel van onze missie." Hoog tijd voor een gecoördineerd beleid, vindt Vandijck. "Als Antigifcentrum is het antidotumbeleid een van onze strategische pijlers. We willen in dat kader het initiatief nemen om alle betrokken partijen samen te brengen. We merken dat veel collega's niet voldoende weten wie welk tegengif in huis heeft. Het is onze betrachting om tot een meer gestroomlijnd beleid te komen en dat voor een stuk mee te programmeren, zodat wij afhankelijk van waar een vergifitiging zich voordoet, kunnen aangeven waar het desbetreffende antidotum beschikbaar is. Dat zou de kwaliteit van de zorg sterk ten goede komen." Komt nog bij dat door gebrek aan een accurate inventarisate al te vaak - dure - antidota vervallen. "Ook vanuit financieel-economisch oogpunt kan een centraal beheer een aanzienlijke efficiëntiewinst betekenen", benadrukt Dominique Vandijck. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan het werken met hubs. Prof. Vandijck: "Om het slachtoffer snel te kunnen helpen, heeft het Antigifcentrum 24/7 een noodvoorraad van goed geselecteerde antidota ter beschikking - denk aan vergiftigingen door bepaalde geneesmiddelen, paddenstoelen, metalen, cyanideverbindingen, toxische alcoholen en zenuwgassen." "Al bij al gaat het vanuit het Antigifcentrum om een zeer beperkt aantal afleveringen per jaar - 30 à 40", licht prof. Dominique Vandijck toe. "Uiteraard worden antidota elders vaker gebruikt, vooral dan op de spoeddiensten van de ziekenhuizen, waar de meest courante tegengiffen beschikbaar zijn." De kennis over toxicologie in het algemeen - en vooral wat te doen, maar ook wat niet te doen, in geval van intoxicatie - bij artsen en apothekers is vatbaar voor verbetering, vindt Vandijck. "Er gebeuren heel wat intoxicaties en blootstellingen waarbij een grotere kennis zou leiden tot een snellere en accuratere behandeling. Toxicologie is een breed domein dat onvoldoende aan bod komt in de opleiding, en waar zorgverstrekkers in de uitoefeing van hun beroep weinig mee in aanraking komen en bijgevolg weinig mee vertrouwd zijn. Betere kennis rond toxicologie en preventie kan heel wat voordelen hebben." Vaak bellen mensen in de acute fase, als er nog geen symptomen zijn, bijvoorbeeld nadat ze accidenteel iets hebben ingenomen. "Belangrijk is om dan, indien aangewezen, al meteen te starten met de behandeling en zeker niet te wachten, want dan bestaat het risico op onherstelbare schade. Artsen moeten daar accuraat een inschatting van kunnen maken, en proactief anticiperen."