...

Een groep van de Universiteit van Utah heeft in samenwerking met Chinese vorsers onderzocht of het SARS-CoV-2 zou kunnen worden overgedragen tijdens geslachtsgemeenschap. De groep heeft semenstalen onderzocht van 34 Chinese mannen met een lichte of matige Covid-19. Zes patiënten (19%) vertoonden wat last aan het scrotum als gevolg van een virale orchitis op het ogenblik dat de diagnose van covid-19 werd gesteld, maar op een mediaan van 31 dagen na de diagnose werd geen SARS-CoV-2 teruggevonden in de onderzochte semenstalen. De wetenschappers hebben ook onderzocht of het virus de teelballen zou kunnen infecteren, wat op lange termijn schadelijk zou kunnen zijn voor het sperma en de productie van spermatozoa. Het is onwaarschijnlijk dat het SARS-CoV-2 de teelbalcellen kan infecteren. Prof. James Hotaling herinnerde er ook aan dat intiem contact het risico op verspreiding van het virus door hoesten, niezen en kussen kan vergroten.