...

Eind 2017 selecteerde de minister van Volksgezondheid 12 projecten aangaande geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Die werden gelanceerd in januari 2018, met een budget voorzien voor een duurtijd van vier jaar. De bedoeling is om de zorg voor chronisch zieke patiënten (2,5 miljoen Belgen) te rationaliseren door de samenwerking tussen de betrokken actoren te bevorderen. Het gaat dan om de zorgverstrekkers in de eerste en tweede lijn, verblijfscentra, thuiszorg, patiëntenorganisaties, maar ook de ziekenfondsen, de vrijetijdssector, de lokale autoriteiten,... en uiteraard de patiënten zelf. Elk project ontwikkelt een actieplan en krijgt wetenschappelijke, technische en methodologische ondersteuning van een begeleidingsplatform.Begin 2018 stelden we al het Rélian-project voor, dat focuste op de globale autonomie van patiënten in Luik en Seraing, en in februari een initiatief in het kader van het Chronilux-project (provincie Luxemburg) voor de opsporing van diabetes in de officina. Deze keer belichten we het PACT-project in Henegouwen.Het PACT-project (Plan d'Accompagnement Concerté Transversal) heeft meer bepaald betrekking op La Louvière, Binche en Morlanwelz en richt zich tot patiënten met fysieke beperkingen door een chronische ziekte, met de bedoeling om complexe situaties af te remmen of te voorkomen. Dertig partners zijn erbij betrokken, waaronder het CHU Tivoli en de apothekersvereniging Uphoc (Union pharmaceutique du Hainaut occidental et central).Bij aanvang had het project enkel betrekking op patiënten met een chronische neurologische aandoening die een negatieve impact heeft op de mobiliteit. "Hoe minder mobiel een patiënt is, hoe meer hij zich op zichzelf terugplooit en in een negatieve spiraal terechtkomt", zegt Uphoc-directeur Charles Ronlez. "Intussen komen alle chronische ziekten die de mobiliteit dreigen te beperken, in het project aan bod. Er wordt onder meer een inventaris opgesteld van alles wat die mobiliteit kan bevorderen: allerlei hulpdiensten, preventie (lichaamsbeweging, sport, zwemmen,...), sociale contacten, welzijn,...""Concreet moedigen we patiënten die in het profiel en het project passen aan om een huisapotheker te hebben die hun behandeling opvolgt en twee keer per jaar een medication review uitvoert. De apotheker kan ook patiënten in het project opnemen door hen in contact te brengen met het LMN (Lokale Multidisciplinaire Netwerk) of de behandelende arts. We verwittigen de arts dat we de patiënt in het project opnemen, de opvolging gebeurt dan nadien door de structuur van het PACT."Om de deelnemende apothekers te ondersteunen, is een opleiding voorzien over het gebruik van de software voor de medicatieschema's (Stopp/Start...), en over de relatie met de patiënt en de behandelende arts (twee avonden).In afwachting van de validering van het budget door het Verzekeringscomité van het Riziv (dat gebeurt in augustus of september), werden de eerste testapothekers al opgeleid en beginnen zij patiënten te includeren. "We willen graag dat alle apothekers uit de betrokken gemeenten aan het project deelnemen, maar we weten dat dat niet het geval zal zijn", zegt Charles Ronlez. "We hebben contact met Ophaco, dat ook de coöperatieve apotheken wil betrekken. Van de 60 betrokken officina's zou een 40-tal echt actief moeten zijn. Apothekers die deelnemen, zijn het meest gemotiveerd over de nieuwe wending die het beroep neemt, met meer diensten aan de patiënten."Het PACT-project wordt onder de apothekers gelanceerd op 12 september, na de financiële goedkeuring door het Riziv. "We hebben heel wat tijd verloren met administratieve formaliteiten. Daarom gaan we pas nu echt van start, als het budget er is."De voorziene verloning voor het medicatieschema twee maal per jaar bedraagt 90 euro per patiënt. "Voor het eerste jaar mikken we op 270 patiënten. Op een populatie van meer dan 100.000 potentiële patiënten is dat een peulschil ten opzichte van de doelstelling van het project Chronic Care.""Onze bedoeling is ook om de penetratiegraad te verhogen om zo de efficiëntiewinst te kunnen berekenen en de impact te meten van het initiatief op de gezondheid van de bevolking in het algemeen en op de kostprijs van de gezondheidszorg zodat de gerealiseerde besparing (ziekenhuisopnames, geneesmiddelen,...) wordt herbesteed in andere projecten die nu niet of minder goed ondersteund worden. Dat is het doel van ons project: in een zorgbekken de middelen toegekend aan elk zorgberoep beter verdelen", benadrukt Ronlez.Is de Uphoc-directeur overtuigd van de slaagkans en de duurzaamheid van dit project? "Ik twijfel een beetje, want het is complex om in de praktijk te brengen. In het begin had men niet veel oor voor ons bij het Riziv: we kregen te horen dat we een budget kregen als we efficiëntiewinst konden aantonen. Daarom heeft het zo lang geduurd: we hebben ze moeten overtuigen dat er geïnvesteerd moet worden om winst te boeken en die dan opnieuw aan te wenden."Een andere remmende factor is de multi-disciplinariteit. "Vindt iedereen het goed om een deel van zijn inkomsten af te staan ten gunste van een collectiviteit, van een andere verdeling? Ook daar waren er garanties vereist. Voor ons, apothekers, is dat zoals het effect van een medication review: als de patiënt zijn behandeling beter begrijpt, neemt hij meestal minder geneesmiddelen in. Gelukkig wordt die prestatie beloond. De apothekers zijn er zich van bewust dat dat de toekomst is, maar andere beroepsgroepen, zoals de artsen, zijn dat niet. Dat is de kern van het probleem: het is een mooi coöperatief idee, maar alle actoren moeten overtuigd zijn, anders remmen ze het initiatief af. We hebben niet veel artsen gezien op de meetings en weinigen includeren patiënten omdat ze de indruk hebben dat ze een stukje van hun vrijheid, van hun bevoegdheden verliezen. We moeten dus zeker proefdraaien om uit te maken of het werkt...", besluit Charles Ronlez.