...

Vitrakvi® (werkzaam bestanddeel larotrectinib) is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van zowel volwassen als pediatrische patiënten met solide tumoren, bij wie de tumor gedreven wordt door een NTRK-genfusie. Het gaat om een zeldzame kwaadaardige aandoening waarvoor een hoge medische nood bestaat. Vitrakvi® is een uiterst doelgerichte en zeer selectieve TRK-inhibitor met een hoge, snelle en duurzame respons (responspercentage 72%1). Bovendien is Vitrakvi® het eerste geneesmiddel waarvoor een tumoragnostische indicatie - onafhankelijk van de plaats in het lichaam - werd goedgekeurd door de Europese Commissie. Dit aan de hand van uitzonderlijke resultaten op vlak van werkzaamheid, veiligheid en levenskwaliteit, die beduidend beter zijn dan bij de klassieke standaardbehandelingen. Vitrakvi® kan dan ook beschouwd worden als een belangrijke doorbraak in het domein van de oncologie. Het onderzoek van Martyna Szpakoswka en Andy Chevigné is gericht op atypische chemokinereceptoren (ACKR's). Deze receptoren binden kleine cytokines die celmigratie tot stand brengen. Onlangs is gebleken dat ze een bijzonder interessant therapeutisch doelwit vormen. ACKR's maken deel uit van de superfamilie van G-proteïnegekoppelde receptoren (GPCR's), maar kunnen geen intracellulair signaal overbrengen. Toch spelen ze een belangrijke rol bij verschillende fysiologische en pathologische processen zoals inflammatie of het ontstaan van verschillende soorten kanker en metastasen. Dat doen ze door chemokines af te zonderen en de beschikbaarheid daarvan voor de klassieke receptoren te reguleren. Het werk van de Luxemburgse onderzoekers brengt meer duidelijkheid rond mechanismen die een rol spelen bij het herkennen van ACKR's. Het heeft nieuwe liganden en functies van deze receptoren blootgelegd. Daarnaast heeft het geleid tot het ontwikkelen van instrumenten en farmacologische modulatoren die een diepgaander begrip van deze receptorfamilie mogelijk kunnen maken. Rezüm Water Vapor Therapy is een behandeling van benigne prostaathypertrofie (BPH). Het is een minimaal invasieve therapie, de nieuwste in haar soort voor BPH-patiënten. Rezüm kan als dagbehandeling worden uitgevoerd. In gecontroleerde behandelingen van 9 seconden wordt met Rezüm waterdamp geïnjecteerd in de overgangszone en de mediane lob van de prostaat. De waterdamp blijft in de overgangszone1, waardoor er apoptose optreedt, wat binnen drie maanden tot een aanzienlijke verbetering van de symptomen leidt. Bovendien blijkt uit een gerandomiseerde studie met een follow-up van vijf jaar aan dat er geen verstoring is van de seksuele functie en dat de chirurgische herbehandelingsratio 4,4% bedraagt.