...

Zowel de voorraden hydroalcoholische gels als de voorraden mondmaskers staan in deze bizarre COVID-19-tijden onder druk, zoveel is duidelijk. En dus zet minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) deze producten en nog een aantal andere bij Ministerieel Besluit op voorschrift van een gezondheidszorgbeoefenaar. Het MB van 23 maart bepaalt ook dat ze enkel nog in de apotheek verkrijgbaar zijn. De bepalingen gelden in eerste instantie voor drie maanden. Op die manier hoopt de minister het probleem van de beschikbaarheid op te lossen. Concreet gaat het over een aantal medische hulpmiddelen - chirurgische mondmaskers, screeningsmateriaal, ontsmettingsdoekjes voor medisch gebruik, beademingstoestellen enz. - en een rits persoonlijke beschermingsmiddelen - FFP2 en FFP3 maskers, hydroalcoholische gels, beschermbrillen en -maskers, enz. Geregistreerde verdelers en groothandelaars worden overigens geacht de producten uitsluitend aan de man te brengen bij andere geregistreerde distributeurs/groothandelaars, apotheken, ziekenhuizen en zorgverstrekkers. Wat de hydroalcoholische gels betreft, verduidelijkt de APB dat aflevering "onderworpen is aan het voorafgaand advies van een zorgverlener - arts, verpleegkundige, kinesitherapeut, apotheker..." Dat impliceert dat de apotheker zelf 'in eer en geweten' beslist aan wie hij verkoopt. APB-voorzitter Lieven Zwaenepoel: "Onder normale omstandigheden mag een apotheker niets voorschrijven. Nu komt voorschrijven echter neer op aanbevelen op basis van professioneel inzicht. De apotheker schat de noodzaak in en levert selectief af." Dat selectief afleveren betekent voor de APB dat er voor gels prioritaire doelgroepen bestaan. "Bijvoorbeeld familieleden van een besmet persoon, een patiënt met immunosuppressie, enz.". De APB herinnert er nog aan dat wettelijk voorschrijven voor een apotheker-voorschrijver eveneens impliceert dat de aflevering geregistreerd moet worden in het farmaceutisch dossier van de patiënt. Een ander crisisbesluit laat apothekers tijdelijk toe om oplossingen te vervaardigen op basis van ethanol afkomstig van stokerijen - 70% alcohol is immers noodzakelijk. Mits ze dit noteren in een register mogen apothekers de alcohol ook zelf denatureren. Dezelfde manier van werken geldt voor de andere medische hulpmiddelen en het persoonlijk beschermingsmateriaal. De overheid stipt wel nog aan dat de prijs van mondmaskers niet gereglementeerd is. "Maar als zorgverlener mag de apotheker geen misbruik maken van een situatie van schaarste. Exorbitante prijzen vragen is dus niet enkel in strijd met de regelgeving maar uiteraard ook met de deontologische code."