...

Vanaf 2022 brengt het BCFI geen gedrukte versie meer uit van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium. Dat besliste de redactie na lange overweging, om in te spelen op de nieuwe en meervoudige informatiemogelijkheden, die een permanente update vragen, zo luidt het. "Het is uiteraard met een dubbel gevoel dat we deze lange traditie stopzetten, maar we slaan deze bladzijde hoopvol om en we kijken enthousiast uit naar wat de toekomst brengt." Het Repertorium blijft nog steeds volledig beschikbaar via de website en de app. Voor wie nog niet volledig vertrouwd is met die online versies, is er een specifieke e-learning 'Wegwijs in het Repertorium'.