...

Traditioneel staat de start van het nieuwe schooljaar synoniem voor goede voornemens en nieuwe ontwikkelingen. In de apotheeksector lijkt het echter gepaard te gaan met een tekort aan arbeidskrachten, ook al behoort de apotheker dit jaar niet meer tot de zogenaamde knelpuntberoepen. "Ik krijg steeds vragen van apothekers om vacatures te publiceren op onze website", bevestigt Jean-Pol Cirriez, coördinerend apotheker van de vereniging van apothekers uit West- en Midden-Henegouwen. "Wat opvalt, is dat we vroeger ofwel een apotheker, ofwel een assistent zochten, afhankelijk van de behoeften. Nu zoeken we 'een apotheker of een assistent', omdat we echt nog iemand nodig hebben en als het een apotheker is, zoveel te beter - als het een assistent is, is dat ook al iets." Naar de oorzaak van dit fenomeen is het gissen. Jean-Pol Cirriez wijst op het tekort aan masterstudenten farmacie die in de apotheek aan de slag gaan: "Enkele jaren geleden bleek uit een enquête dat twee tot drie jaar na het afstuderen de helft van de studenten in de apotheek werkte, en blijkbaar is dat cijfer intussen nog gedaald. Elk jaar houdt de Association des Unions des Pharmaciens (tegenhanger van het VAN, zeg maar, nvdr) op de faculteiten farmacie voorlichtingsbijeenkomsten over het beroep van officina-apotheker, maar slechts de helft van de studenten zegt er voor te kiezen." Ook de APB maakt zich ernstig zorgen over het tekort. "Het fenomeen raakt niet specifiek één regio, we zien het tekort zowel in Vlaanderen als in Wallonië en Brussel", bevestigt APB-topman Nicolas Echement. "We begrijpen niet waarom. Is het omdat apothekers, net als huisartsen, hun werktijd willen verminderen? Er verandert veel in de hoofden van de mensen na de pandemie, er is een groeiend bewustzijn bij de algemene bevolking en misschien ook bij de apothekers van de noodzaak om te investeren in werk, gezin, welzijn..." De twee nieuwe diensten waarover al enkele maanden wordt gesproken, medication review en afbouw van benzodiazepines, moeten voor het eind van het jaar operationeel zijn. De medication review maakt deel uit van de continuïteit van de huisapotheker, legt Nicolas Echement uit: "Het gaat om patiënten die vijf of meer chronische geneesmiddelen gebruiken. Het is de bedoeling hun behandeling door te lichten, een verslag op te stellen en dat voor te leggen aan de behandelende arts. Alles is klaar, maar er moet nog een akkoord worden bereikt over de vergoeding van de apotheker..." Het project aangaande benzodiazepines is eveneens klaar - ook hier is het wachten op uitsluitsel over de vergoedingen. "Er zou een startbudget zijn en daarna zou het programma zichzelf moeten financieren uit de besparingen. Als we de verschuiving naar diensten en zorg willen maken, moeten we die betalen; het gaat immers om een paradigmashift en een manier om de apotheker te waarderen. We moeten vermijden dat apotheken failliet gaan wanneer ze in diensten willen investeren", waarschuwt Nicolas Echement. Naarmate de vaccinatiecampagne voor de tweede booster tegen covid-19 op gang komt, stellen we in de verschillende regio's uiteelopende strategieën vast. "Wallonië en Brussel werken op een vrij vergelijkbare manier en proberen de eerste lijn voorop te stellen, om een meer permanente oplossing te hebben dan de vaccinatiecentra die tijdens de crisis zijn opgezet. In Wallonië, waar 29% van de vaccinaties in apotheken wordt uitgevoerd (58% in vaccinatiecentra, cijfers van 22 juli), heeft de bevoegde minister gevraagd dat er 70 meer apotheken komen dan de ongeveer 100 die nu al vaccineren. In Vlaanderen worden apothekers niet door het Gewest gevraagd om te vaccineren - zij die het doen, doen dat op eigen initiatief. Dat is de dubbelzinnigheid van het project: het vaccin wordt gefinancierd en geleverd door de federale regering, maar de praktische organisatie op het terrein valt onder de bevoegdheid van de gewesten", onderstreept Nicolas Echement. "Ik denk dat apothekers langzaam aan beginnen te begrijpen dat het verkopen van medicatie misschien niet de toekomst is en dat ze zich meer moeten richten op deskundigheid, kwaliteit, nabijheid, beschikbaarheid... Het is niet de bedoeling dat elke apotheek alle diensten aanbiedt; apothekers moeten specifieke zaken aanbieden voor hun patiënten. Niet iedereen is klaar om te vaccineren, om een medication review uit te voeren... Het idee is om de samenwerking tussen apothekers onderling of met een mobiele apotheker te bevorderen. Een van onze voorstellen in het kader van Visie 2025 betreft de 'vliegende apotheker', degene die van de ene apotheek naar de andere gaat om zijn vaardigheden aan te bieden, bijvoorbeeld vaccinatie."