...

Het is dus tijd dat vrouwen hun stem laten horen als ze in de toekomst betere verzorging willen. Ze moeten meer aandacht, waardering en respect opeisen en weigeren te aanvaarden dat de belangstelling voor hun gezondheid zich hoofdzakelijk beperkt tot hun rol in de voortplanting. En omdat vrouwen geen mannen zijn, is er dringend behoefte om hen iets anders te bieden dan zorg die te vaak gebaseerd is op veralgemening en extrapolatie. Om de opvoeding rond gezondheid, de gynaecologische opvolging en de medische ondersteuning voor vrouwen in elke fase van hun leven te verbeteren, moeten mannen en vrouwen samen in actie komen. En als spelers in de gezondheidszorg is het onze plicht om ons in te zetten voor een paradigmaverschuiving.