...

Alcoholgebruik zit vrij stevig ingebakken in het leefpatroon van de Belgische apotheker. Toch zegt ook bijna een apotheker op de tien nooit (9%) of minder dan één keer per maand (20%) te drinken. Van de apothekers die alcohol drinken, doen de meesten dat wel met mate: één of twee glazen (66%). Drie op de tien nuttigen wel drie of vier glazen per keer. Een kleine groep (4%) drinkt per gelegenheid vijf of meer eenheden alcohol. Gelukkig drinkt een grote meerderheid (86%) zelden of nooit zes glazen of meer. Daar staat tegenover dat 10% van de apothekers dat toch maandelijks of wekelijks (4%) doet. De ouderen springen er hier uit, want bij de 60-plussers loopt dat op tot 21%. Stoppen met drinken is voor een ruime meerderheid (90%) van de apothekers gelukkig geen probleem. Toch impliceert het ook dat 10% van de collega's, eens begonnen, moeilijk kan ophouden. Het overkomt 3% van de apothekers maandelijks en 1% zelfs wekelijks. Jonge apothekers spannen de kroon: 11% van de min 40-jarigen heeft het regelmatig - tot zelfs maandelijks - moeilijk om te stoppen met drinken. Nog erger is dat 7% van de respondenten door hun drankgebruik er enkele keren per jaar niet meer in slagen te doen wat normaal van hen verwacht wordt. Heel erg problematisch is ook dat sommige apothekers (2%) 's ochtends alcohol nodig hebben om weer op gang te komen nadat ze veel gedronken hadden. Bijna een apotheker op de vijf (16%) voelde zich het afgelopen jaar enkele malen schuldig of had spijt van zijn/haar drinkgedrag. Voor 4% van de apothekers is dat zelfs een maandelijkse, wekelijkse of (bijna) dagelijkse ervaring. Opmerkelijk toch: slechts acht op de tien apothekers voelden zich nog nooit schuldig of had nooit spijt. Leeftijdsverschillen zijn er op dit vlak nauwelijks. Wel is er een duidelijk verband met de drinkfrequentie. De helft (51%) van de 61 apothekers die meer dan vier maal per week drinken, had daarvan spijt of voelde zich schuldig het afgelopen jaar. Ter vergelijking: 96% van de niet-frequente drinkers - één keer per maand of minder - had nooit spijt. Meer dan negen apothekers op de tien (93%) herinneren zich wat ze de vorige avond deden, ook al hebben ze gedronken. 6% heeft af en toe geheugenverlies en bij 2% van de apothekers die alcohol drinken is dat zelfs een maandelijks of wekelijks fenomeen. Qua leeftijd zijn de uitersten te vinden bij de groep geboren tussen 1961 en 1970 (96% heeft nooit geheugenverlies) en de jongste generatie (geboren na 1980), van wie 91% zich steeds alles herinnert. Bij die laatsten zegt 9% enkele keren per jaar geheugenverlies te hebben. Het verband met de hoeveelheid genuttigde drank is duidelijk. Van wie vier of meer keer per week drinkt, ondervindt 84% nooit geheugenproblemen. Opmerkelijk toch ook dat 6% van de alcohol drinkende apothekers zegt ooit iemand verwond te hebben door gedronken te hebben. Bij de zware drinkers - meer dan vier drinkgelegenheden per week - is dat meer dan een op de tien (11%). Het gaat hier uiteraard om kleine absolute getallen. 5% van de apothekers zegt dat "een familielid, vriend, dokter of een andere hulpverlener" zich ooit zorgen maakte over zijn/haar drankgebruik of heeft aangeraden minder te drinken. Bij meer dan de helft (3%) gebeurde dat zelfs het afgelopen jaar. In de categorie zware drinkers - meer dan vier drinkgelagen per week - loopt dat op tot bijna een vijfde (18%), van wie 13% het afgelopen jaar. Ies meer dan een kwart van de apothekers (28%) overwoog al om te minderen met hun alcoholconsumptie. Dat loopt op tot 70% bij wie meer dan vier keer per week drinkt. Zeven op de tien apothekers krijgen nooit opmerkingen over hun drankgebruik; 26% wel maar zij storen er zich niet aan. 3% vindt opmerkingen wel irritant. Dat aantal loopt op met het drankgebruik. Van wie meer dan vier keer drinkt per week vindt 15% opmerkingen irritant.