...

POInt en Freder1k zijn studies opgezet binnen GPPAD (Global Platform for the Prevention of Autoimmune Diabetes). Het gaat om een platform samengesteld door verschillende Europese landen. GPPAD heeft als doel een internationale infrastructuur te bieden aan onderzoek rond de primaire preventie van diabetes type 1 (www.GPPAD.org).