...

Ongeveer 47.000 gebruikers verspreid over vijf Amerikaanse staten droegen tijdens de periode 2016-2018 gedurende minstens 60 dagen een Fitbit. Het ging om een smartwatch die de hartslag in rust en de slaapduur opnam. De onderzoekers wilden daarmee zicht krijgen op de incidentie van griepachtig syndroom. Het achterliggende idee was dat acute infecties de hartslag opdrijven en het slaappatroon wijzigen. Een nauwgezette monitoring kan helpen epidemieën te voorspellen en tijdig de juiste maatregelen te nemen om verspreiding tegen te gaan.De gegevens opgeleverd door de Fitbit-wearables verbeterden de voorspellingen met 6% tot 33%, als ze werden toegevoegd aan de klassieke methode. De correlatie met de uiteindelijke metingen van de CDC bedroeg 0,84 tot 0,97. Al eerder was communicatietechnologie hiervoor ingezet. Maar Google Flu Trend, bijvoorbeeld, miste de eerste golven van de H1N1-pandemie en overschat de activiteit van gewone epidemieën.De methode met de Fitbit kan verder verfijnd worden, met dagelijkse in plaats van wekelijkse gegevens, zeggen de onderzoekers in The Lancet Digital Health. Ook bleek de accuraatheid van de slaapmonitor niet bijzonder goed.