...

De rol van de apotheker in het vaccinatieverhaal zal de komende jaren ongetwijfeld evolueren. In het buitenland zijn steeds meer voorbeelden te vinden met vaak een positieve impact op de volksgezondheid en op de dekkingsgraad. Mogelijke denksporen daarbij zijn de uitbreiding van de bevoegdheid om te vaccineren in de apotheek, en minder heen- en weergeloop voor de patiënt. Covid-19 geeft dat denkwerk nu een duwtje in de rug. Op het jaarcongres van de International Pharmaceutical Federation (zie ook blz. 6) werd een dringende oproep gelanceerd om de hinderpalen weg te werken die apothekers ondervinden om vaccins af te leveren of om zelf te vaccineren. Die obstakels vinden we terug in de wetgeving, de opleiding, de data- en surveillancesystemen die internationaal gelinkt moeten zijn, en het vertrouwen in vaccinatie. De huidige coronacontext rechtvaardigt die hoogdringendheid, zoals de Hoge Gezondheidsraad ook in ons land al benadrukte. Op 15 september besprak de medicomut een voorstel van de drie artsensyndicaten (Bvas, Kartel en AADM) dat de apothekers toelaat om het griepvaccin af te leveren aan 50-plussers, zonder voorschrift en met onmiddellijke terugbetaling. De artsen zien daarin een manier om hun praktijken te ontlasten. Een week nadien kondigde het Franstalige college voor huisartsgeneeskunde CMG dat nieuws als volgt aan zijn leden aan: "Bedoeling is om een gelijktijdige piek in ziekenhuisopnames van patiënten met griep en met covid-19 te vermijden. Aangaande covid-19 kennen we de zwakheden van de preventiemaatregelen en we zullen wellicht niet tijdig en voldoende vaccins ter beschikking hebben. Het moeten dus focussen op de griepvaccinatie om het aantal mensen dat griep krijgt en mogelijk complicaties ontwikkelt, te beperken. De doelgroep voor het griepvaccin werd daarom uitgebreid naar alle 50-plussers. Dankzij onze geniale syndicaten heeft het Riziv aanvaard dat die 50-plussers het vaccin bij een apotheker naar keuze kunnen afhalen, op eenvoudig vertoon van hun identiteitskaart en zonder voorschrift. Op die manier verkleint onze werklast en vergroten we de toegankelijkheid van het vaccin. Het voorschrift zal op het moment van de inenting door de arts afgeleverd worden." De artsen blijken dus wel te vinden voor een actievere rol van de apothekers bij de griepvaccinatie. Op het moment dat deze editie werd afgesloten (23 september) had het Riziv evenwel nog geen definitieve beslissing genomen - ondanks het enthousiasme van de CMG. De KB's moeten namelijk worden aangepast en aangevuld met een terugwerkend effect vanaf 1 oktober, datum waarop ook de terugbetalingscategorie van de griepvaccins wijzigt van Cs naar B. Een jaar geleden al, in september 2019, dus lang vóór de coronacrisis, sprak de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België zich al uit voor een uitbreiding van de toelating om te vaccineren door apothekers. "In andere landen zijn er al genoeg bewijzen en wetenschappelijke studies die aantonen dat griepvaccinatie door officina- apothekers een meerwaarde betekent voor de volksgezondheid", luidde het toen. Het na te streven doel is een globale toename van de dekkingsgraad binnen de groep van volwassen risicopersonen, stelde de KAGB toen. De coronacrisis zette de discussie on hold. Nu lijkt er dus een opening in het vooruitzicht met de rechtstreekse aflevering in de apotheek. "Het behoort tot onze strategie om farmaceutische dienstverlening te ontwikkelen en de bekwaamheden van de apothekers aan te wenden. De kwestie van de griepvaccinatie hangt in de lucht en zal ooit opgelost moeten worden", merkt Alain Chaspierre op.