...

De griepvaccinatie krijgt dit jaar extra aandacht omdat voorkomen moet worden dat de combinatie van influenza en covid onze gezondheidszorg overspoelt. De risicogroepen krijgen voorrang: tussen 15 oktober en 15 november mogen alleen deze personen worden gevaccineerd. Huisartsen en apothekers dringen er bij hun patiënten uit de risicogroepen het best op aan om de vaccinatie voor half november te laten uitvoeren. De vaccinatie van mensen ouder dan 50 jaar als risicogroep moet helpen om de druk op de huisartsen tijdens het griepseizoen te verlichten. De overheid heeft 2,9 miljoen doses van het griepvaccin besteld. Dat aantal is berekend op de vaccinatiegraad van vorig jaar, maar de bestelling is wel groter dan andere jaren. De risicogroepen komen het eerst aan de beurt bij de verdeling van dit aantal - met wat na half november nog verkrijgbaar is, kunnen andere bevolkingsgroepen worden geholpen. Hoewel het vaccin vanaf half september beschikbaar komt, beveelt het FAGG de mensen aan het vaccin pas vanaf begin oktober bij hun apotheker af te halen. Op 1 oktober wordt immers een betere vergoedingsregeling voor het vaccin van kracht. Een voorschrift dat vóór 15 november bij de apotheker wordt binnengebracht, moet duidelijk bedoeld zijn voor een persoon uit een prioritaire doelgroep. Maar de vermelding 'derdebetalersregeling van toepassing' volstaat daartoe. Wanneer de patiënt het vaccin bij de apotheker afhaalt en dan nog een paar weken wacht om ermee bij zijn huisarts te gaan, moet hij het in de koelkast op de juiste temperatuur bewaren. Voor vaccins die de bedrijfsarts op het werk toedient, geldt dezelfde fasering: vanaf half oktober werknemers uit risicogroepen, andere werknemers pas vanaf half november. Belangrijk is dat u ook uzelf als prioritaire groep beschouwt. Speciale aandacht moet gaan naar mensen uit de zorgsector. Vaccinatie kan voorkomen dat ze het influenzavirus doorgeven aan kwetsbare personen. Het helpt er ook voor te zorgen dat ze niet uitvallen in een periode dat hun volle inzet nodig zal blijken.