...

Vaccinatie door de apotheker is één van de middelen waarover we met de autoriteiten en andere zorgverleners kunnen praten, maar niet de enige, zegt Nicolas Echement (AUP). "Zoals recentelijk werd toegestaan mogen apothekers het vaccin zonder voorschrift aanbieden en ze kunnen de bevolking ook voorlichting en educatie over vaccinatie verstrekken. Maar tegelijk is vaccineren zeker een piste om verder te onderzoeken, waarbij we ook oog moeten hebben voor de structuur en de opleiding die apothekers zullen moeten doorlopen." "Met het coronavirus verandert alles heel snel. Als men ons nodig heeft om te vaccineren, zijn wij bereid ons op dit scenario voor te bereiden en ons te herscholen. Wij beschikken over het netwerk, de beschikbaarheid, enz. om effectief en snel te kunnen reageren op dit soort problemen." Het aantal landen waar apothekers mogen vaccineren, neemt gestaag toe. Internationale verenigingen lobbyen en moedigen landen die deze maatregel nog niet hebben genomen aan om dit ook te doen. En met het schrikbeeld van de pandemie voor ogen wordt de druk steeds groter. "We kunnen het coronavirus nog niet stoppen, maar wat we wel kunnen doen is de negatieve effecten van een combinatie van covid-19 en de seizoensgriep op de gezondheidssystemen in de volgende maanden verminderen. We moedigen de nationale regeringen sterk aan om gebruik te maken van het breed toegankelijke netwerk van apotheken in heel Europa om bij te dragen aan effectieve vaccinatiestrategieën en de vaccinatiemogelijkheden uit te breiden", aldus Duarte Santos, voorzitter van de European Union Pharmaceutical Grouping (EUPG). De Internationale Farmaceutische Federatie (FIP) is ondertussen begonnen met een lange sensibiliseringscampagne via het 'Transforming Vaccination Globally and Regionally'-programma, wat in december moet uitmonden in de ondertekening van een baanbrekende verbintenis van de FIP en haar lidorganisaties om de vaccinatie wereldwijd en regionaal te hervormen. Verschillende hefbomen worden daarvoor ingezet: een opleiding in vaccinatie tijdens de studies en bijscholingen, de strijd opvoeren tegen anti-wetenschap, desinformatie en vaccinatiebezwaar... Heel wat werk op de plank.