...

Apotheker Valérie Brodéoux werd geboren in Etterbeek, studeerde aan de UCL en is al meer dan 27 jaar actief als apotheker. Daarnaast is ze aan de slag in het vaccinatiecentrum in Gembloux. "Het centrum is maar één op de drie weken open, tien uur per dag en vaccins worden er toegediend op basis van een precieze kalender. We werken er als aanvulling op voltijdse centra en om een tandje bij te steken al naargelang het aantal geleverde vaccins. Ik maak de planning voor de hele week in functie van het aantal beloofde vaccins en ik coördineer het werk van mijn collega-apothekers die de vaccins moeten ontvangen, de temperatuur controleren en de vaccins klaarmaken. Gelukkig antwoordden heel wat apothekers uit de regio positief op de vraag om hulp. We werken samen met de coördinerende artsen van het centrum die de taken van de verpleegkundigen plannen." Die samenwerking verloopt uitstekend en de hele organisatie verloopt rimpelloos, stelt ze tevreden vast. "Als apothekers voelen we ons berokken en zijn we blij dat we kunnen meewerken aan een nooit-geziene vaccinatiecampagne. Het doet ook goed om eens iets helemaal anders te doen. En dat je de artsen en de verpleegkundigen uit de streek leert kennen, is ook heel prettig, vooral omdat we goed samenwerken. De patiënten zijn ook opgetogen over de werking van het vaccinatiecentrum, we krijgen aangename reacties en dat doet altijd goed. Ik hoor het ook van apothekers in andere regio's, iedereen werkt samen aan eenzelfde doel, niet alleen artsen, apothekers en verpleegkundigen, maar ook de hele zorg en het al dan niet lokaal bestuur." Werd apotheker Brodéoux vaak geconfronteerd met vaccintwijfelaars of vaccinsceptici? "Mensen die naar het vaccinatiecentrum komen, hoeven we niet meer te overtuigen, maar in de apotheek worden we geconfronteerd met heel wat vragen en twijfels, vragen over de ziekte en over de vaccins. We zijn er niet om patiënten te dwingen of te verplichten om zich te laten vaccineren, maar wel om informatie te verstrekken. Vooral de polemiek over het vaccin van AstraZeneca en het mogelijke risico op een trombose zorgde voor heel wat vragen en ook voor stress bij patiënten. Wij doen ons best om hen te informeren en te kalmeren, maar er waren wel patiënten die naar andere centra gingen om toch maar een vaccin van Pfizer te kunnen krijgen. In Gembloux werken we met vaccins van AstraZeneca, Moderna en het vaccin van Johnson & Johnson, maar nog niet met het vaccin van Pfizer en ik weet niet of we dat ooit zullen krijgen. Ook dat zorgt voor vragen in de apotheek, maar wij kunnen hen gerust stellen, ook omdat we zelf gevaccineerd zijn met het vaccin van AstraZeneca! Vandaag zijn de gemoederen gekalmeerd en het belangrijkste is dat mensen gevaccineerd worden, met welk vaccin dan ook." Kunnen vaccins, voor griep bijvoorbeeld, ook toegediend worden in de apotheek? "Dat lijkt mij wel een goed idee omdat apothekers het voordeel hebben dat ze makkelijk toegankelijk en beschikbaar zijn. Vaccineren in de apotheek kan mits de nodige opleiding en infrastructuur. Het is een feit dat niet alle patiënten een huisarts hebben en dat het voor nogal wat mensen te omslachtig is om eerst naar de huisarts te gaan voor een vaccinvoorschrift, dan naar de apotheek te gaan voor het vaccin en daarna terug naar de huisarts om het vaccin te laten toedienen, en dat alles zonder de koudeketen te doorbreken. Het is natuurlijk niet de bedoeling om taken van huisartsen over te nemen, maar wel om complementair te werken." "Op meer dan 27 jaar tijd is er heel wat veranderd in het vak. De informatisering zorgde voor veel veranderingen in de apotheek en ook bij patiënten. Ze zoeken informatie op het internet over ziekten en behandelingen en komen dan naar ons om die informatie te 'kaderen'. Daarnaast veranderde het beroep van apotheker ook door de toenemende concurrentie, on- en offline en de daarmee gepaard gaande onzekerheid." De taken van de apotheker zijn vandaag meer divers dan ooit. "Eerst leverden we alleen geneesmiddelen af, nu spelen we op alle fronten, van preventie tot follow-up en advies en dat is een goede evolutie. En feit is dat patiënten heel erkentelijk en dankbaar zijn. Dat is vooral het geval bij oudere patiënten die - soms veel - geneesmiddelen moeten nemen, en niet op zoek zijn naar een parafarmaceutisch product waarvoor de rol van de apotheker geen toegevoegde waarde heeft. Wat het afleveren van geneesmiddelen betreft, kunnen we wel een verschil maken. De realiteit van een dorpsapotheek is totaal anders dan die in een grootstad." Ik zou nu geen jonge apotheker willen zijn omdat de economische stabiliteit weg is, stelt Valérie Brodéoux. "Een vast salaris voor apothekers? Dat lijkt mij moeilijk te realiseren omdat apotheken heel divers kunnen zijn. Je kan het werk van een dorpsapotheker niet vergelijk met de workload van een collega in de grootstad. Je zou dan ook een aantal taken moeten valoriseren zoals de opsporing van diabetes, hypertensie, en ga zo maar door. Hoe je alle apothekers kan vergoeden op een billijke manier lijkt mij bijzonder ingewikkeld. In de toekomst zullen we ons hoe dan ook meer moeten richten op advies, preventie en bewustmaking." "Het contact met artsen verloopt vlotter dan vroeger, maar je moet je niet te veel illusies maken, doorgaans zien dokters apothekers niet als 'gelijken'. Ze beseffen wel dat we goed werk leveren en sinds de pandemie is er meer appreciatie voor ons werk of toch minstens voor de samenwerking. Ook in het vaccinatiecentrum is het duidelijk dat alle zorgverstrekkers samenwerken voor één doel." Was het moeilijk om haar baan te combineren met haar gezin met twee kinderen? "Dat viel wel mee omdat we in de apotheek woonden. Ik was dus altijd thuis als de kinderen van school kwamen en we woonden tegenover de school! Inmiddels zijn de kinderen het huis uit en verhuisden we naar een andere plek in Gembloux."