...

" Apothekers zijn behoorlijk vooruitziend. In januari probeerden we meer geneesmiddelen te stockeren, maar we werden toch verrast door de geneesmiddelenconsumptie bij Covid-19 patiënten (curare, benzodiazepines,...). We zaten snel door onze stock van één tot drie maanden wegens het aantal patiënten op intensieve zorg en hun consumptie van geneesmiddelen die veel hoger is dan die van klassieke patiënten op IZ", zegt Dominique Wouters, verantwoordelijk voor de apotheek van de Cliniques Saint-Luc en vicevoorzitter van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers (BVZA). Van zodra de eerste patiënten opgenomen werden, beseften de apothekers dat er iets moest gebeuren, vooral omdat patiënten in alle landen met dezelfde middelen behandeld worden. "We wisten dat er grote stockrupturen zouden zijn en daarom nam de BVZA contact op met het kabinet van minister De Block en het FAGG om oplossingen te vinden. Er werd een werkgroep opgericht om alle moleculen te identificeren die nodig zijn voor de verzorging van deze patiënten en om de nationale voorraden te evalueren." Vandaag heeft de apotheek in de Cliniques Saint-Luc geen tekorten, de bevoorrading wordt verzekerd door twee soorten stocks. "De strategische voorraad voor ontbrekende moleculen enerzijds en in farmaceutische bedrijven hebben we anderzijds een quotum dat overeenkomt met het aantal IZ-bedden gereserveerd voor Covid en non-Covid-patiënten. Daarnaast is er een e-mailadres (coronashortages@fagg-afmps.be), waar we onze moeilijkheden kunnen melden." Dominique Wouters meent dat die verschillende interventies ervoor zorgden dat tekorten opgevangen werden. Ze was dan ook enigszins verbaasd over de uithaal van dr. Philippe Devos, voorzitter van de Bvas1: "Ik begrijp niet waarom hij zo boos was. Ik denk dat alle ziekenhuisapotheken de dokters op de hoogte brachten van de tekorten en ook dat we mogelijk met een tekort kampten aan de gebruikelijke vorm van curare, maar dat er wel andere vormen beschikbaar waren. Ik heb onmiddellijk een klinisch apotheker op de intensive care ter beschikking gesteld om het aantal patiënten/dag-stock geneesmiddelen te berekenen. In Saint-Luc rekenden we op een stock voor 30 patiënten, terwijl we er gemiddeld 22 à 25 hebben."