...

Het voelt alsof het gisteren was dat ik u een fijne zomer toewenste. En hier zijn we alweer op de afspraak, klaar voor een goedgevuld najaar. Een najaar dat, willens nillens, opnieuw voor een aanzienlijk stuk in het teken van covid zal staan. Wat dat betreft wil ik jullie, beste lezers, graag van harte bedanken. Samen met de artsen staan de apothekers namelijk aan de kop in de ranking van de best gevaccineerde zorgberoepen, met meer dan negen op de tien die volledig ingeënt zijn. Op zich eigenlijk maar logisch ook, gezien de apotheker voor veel mensen het eerste aanspreekpunt en de toegangspoort tot de zorg vormt. Of om het met de woorden van Lieven Zwaenepoel te zeggen: "Als apotheker ben je een laagdrempelig consultatiebureau. En tegelijk ook de laatste schakel tussen het geneesmiddel en de mens." We interviewden de voormalige APB-topman naar aanleiding van zijn overstap naar de politiek (zie p. 16-19). Voor een breder perspectief op de coronapandemie stelde de redactie van Roularta HealthCare de speciale editie 'Planet Corona' samen, die bij dit septembernummer zit. We belichten enkele landen op elk werelddeel. Hoe pakte men er de gezondheidscrisis in 2020 aan? Hoe verliep de vaccinatiecampagne in 2021? Wat ging er fout? Wat goed? Wat leren we eruit naar de toekomst toe? We focussen op belangrijke maatschappelijke thema's. Enkele gezaghebbende experts, key opinion leaders met wereldwijde impact, laten hun licht schijnen over de pandemie. Stilaan komt toch ook de post-covidsamenleving in zicht, nadat we anderhalf jaar in de ban van covid-19 hebben geleefd en gewerkt. Anno september 2021 is de hamvraag wel hoe het nu verder moet. Is een nulrisico met alle consequenties voor de samenleving en de gezondheidszorg het doel? Of leren we maar beter te leven met het virus? De voorbije weken kon u daarover uw mening geven in onze online enquête. De resultaten daarvan maken we binnenkort bekend op deapotheker.be. Wie najaar zegt, denkt uiteraard ook aan de griep. Slaat die de komende winter toe? Het vorige seizoen verliep nagenoeg griepvrij, wat we grotendeels te danken hebben aan de coronamaatregelen. Maar net dat immunologisch vacuüm kan ons nu parten spelen. De Hoge Gezondheidsraad vraagt zich alvast af of de immuniteit van de bevolking voldoende hoog is om de volgende griepepidemie aan te kunnen (zie p. 26). "Bij gebrek aan recentelijk verworven natuurlijke immuniteit zou het risico op overdracht van het griepvirus met name door kinderen/jongvolwassenen, die niet gevaccineerd zijn en geen natuurlijke immuniteit vertonen, op mensen die een hoger risico lopen, kunnen toenemen." Daartegenover staat dan weer dat de eenvoudige preventieve maatregelen die worden aanbevolen tegen corona (handen wassen, een masker dragen, afstand houden) en waar de bevolking nu goed mee vertrouwd is, gemakkelijker kunnen worden aanbevolen om griep te voorkomen. Het wordt een boeiende herfst, zoveel is duidelijk.