...

De opleiding kadert in het lessenpakket officinabeheer. Wegens de lockdown moest psycholoog Adrien Bailly, gespecialiseerd in gedrags- en cognitieve neurowetenschappen (ULiège), online lesgeven. Gelukkig toeval of buitenkans, feit is dat de deelnemers de cursus over de eerste stappen om emoties te beheersen in tijden van crisis bijzonder op prijs stelden. "Ze wilden dat deze informatie circuleerde, wat de gebruiksvriendelijkheid en de bruikbaarheid ervan aantoont. Alain Chaspierre van de APB vond het ook een interessant initiatief en vroeg me om een nota te maken, die intussen op hun website staat. Het zijn direct bruikbare tools die inspelen op de zorgen van apothekers en die hen aanvullende informatie geven over emoties, hoe ze te beheren en hoe ze te uiten, zodat ze het kunnen volhouden in de huidige coronacrisis." Tijdens de opleiding meldden de deelnemende apothekers vooral een gebrek aan erkenning van de sector. "Ze vroegen me om hen te helpen met deze stressvolle situatie om te gaan, om hun werk met plezier te blijven te doen en om hun personeel te motiveren. We willen voorkomen dat mensen een burn-out krijgen omdat ze moe zijn en hun motivatie verliezen. En dat, terwijl we toen, en ook nu, het einde van de crisis niet zagen. We zijn overigens niet gewend om over emoties te praten omdat dat altijd negatieve connotaties kan hebben en we beschikken niet over de nodige tools. Wanneer we iemand vragen hoe het gaat en hoe hij zich voelt, schieten woorden vaak te kort, waardoor nuances, begrip en een glimp van de oorzaken van een emotionele toestand verloren gaan", aldus Adrien Bailly.