...

Als zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap kunt u reeds langer een IPT of groepsverzekering afsluiten. Als zelfstandige van een apotheek, uitgebaat als eenmanszaak, kon dit voor kort niet. U kon enkel werken met een VAPZ en dit tot de wettelijk daarvoor toegelaten bedragen. Sinds vorig jaar biedt de wet echter de mogelijkheid om een zogenaamde pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (afgekort: POZ) aan te gaan.Een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen laat u toe om op een fiscaalvriendelijke wijze een extra pensioenkapitaal op te bouwen bovenop het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en het wettelijk pensioen. Het gaat met andere woorden om een pensioenverzekering, met uitkering bij vroegtijdig overlijden en/of pensionering, die een aantal fiscale voordelen oplevert. Weet overigens dat u meerdere POZ's tezelfdertijd kunt afsluiten met verschillende maatschappijen, waardoor u niet al uw eieren in dezelfde mand dient te leggen en aan risicospreiding kunt doen. U kunt ook kiezen voor een gewaarborgd rendement dan wel voor een meer risicovolle formule.U kunt alleen maar een POZ afsluiten als uw apotheek niet in een vennootschap zit en u dus een eenmanszaak hebt. Zelfstandigen die zaakvoerder of bestuurder zijn van een vennootschap beschikken niet over deze mogelijkheid. Dit is ook logisch nu die laatste groep al een verder aanvullend pensioen kan opbouwen via een groepsverzekering of IPT.Weet wel dat zo'n POZ fiscaal minder voordelig is dan een VAPZ. In eerste instantie is het dan ook aangewezen met een VAPZ te werken en daarin de maximaal mogelijke bedragen te storten. Hebt u daarbovenop nog gelden die u kan 'sparen' via een POZ dan kunt u na uitputting van de VAPZ eventueel voor die werkwijze kiezen.De premies die u stort in het kader van een POZ geven u op dit moment een belastingvermindering van 30% in zoverre de betaalde premies kaderen in de zogenaamde 80%-regel (referentie-inkomen van de voorbije drie kalenderjaren). Dit wil concreet zeggen dat uw totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend) niet hoger mag zijn dan 80% van uw beroepsinkomen om recht te hebben op de belastingvermindering. U kunt dus zelf kiezen hoeveel u op die manier stort als premie zolang de 80%-regel maar niet wordt overschreden. Binnen bepaalde grenzen kunnen er ook inhaalbijdragen worden betaald voor de jaren beroepswerkzaamheid voorafgaand aan het sluiten van de pensioenovereenkomst.Op het moment van de uitkering wordt u wel belast. Concreet bedraagt die belasting 10%, vermeerderd met de gemeentebelasting. Dit tarief geldt enkel bij opname op het moment van de pensionering. Bij een vervroegde opname betaalt u meer. Bovendien moet er een RIZIV-premie en een solidariteitstaks betaald worden en is er een premietaks van toepassing.U kunt de tegoeden die u in het kader van een POZ opbouwt voor de normale einddatum daarvan gebruiken om ze te investeren in de aankoop of de verbouwing van een onroerend goed. Zo kunt u bijvoorbeeld een voorschot opnemen om dat te investeren in een onroerend goed. U kunt bij de maatschappij waarmee u de overeenkomst afsloot navragen wat de mogelijkheden op dat vlak precies zijn.Bent u gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, dan komen de bedragen die u in het kader van het POZ opbouwde zonder meer aan u toe als het tot een echtscheiding komt. Als u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan ligt dit anders. De door u tijdens het huwelijk opgebouwde tegoeden binnen het POZ moeten dan worden gedeeld met uw ex-echtgeno(o)t(e). De sommen die u opbouwde na de start van de echtscheidingsprocedure (of voor u in het huwelijk trad) moeten echter niet worden gedeeld.