...

Een kort overzicht van de verschillende soorten adipocyten om het probleem goed te kunnen vatten. De adipocyten worden groter als ze vet ophopen, maar kunnen zich ook vermenigvuldigen onder invloed van bepaalde voedingsmiddelen, hormonen, infecties, neurologische factoren en luchtvervuiling. Er zijn drie soorten adipocyten: ? witte adipocyten, vormen de meerderheid bij volwassenen, slaan triglyceriden op, ? bruine adipocyten. Het aantal bruine adipocyten is hoog bij zuigelingen en daalt met de leeftijd. Ze verbranden vetzuren om warmte te produceren, ? beige adipocyten vertonen intermediaire kenmerken en worden teruggevonden bij volwassenen. Het vetweefsel bestaat voor één derde uit adipocyten. Voorts bevat het stamcellen, lymfocyten en andere cellen van het immuunsysteem, bloedvatcellen en zenuwuiteinden. Vorsers hebben aangetoond dat eventuele complicaties vooral correleren met de samenstelling van het vetweefsel en niet zozeer met de hoeveelheid vetweefsel als dusdanig. De ontstekingsverschijnselen in vetweefsel hebben een nefast effect: ze veroorzaken fibrose, wat gewichtsverlies sterk bemoeilijkt. Vetweefsel scheidt verschillende stoffen af die invloed hebben op het metabolisme via communicatie met de verschillende systemen. Bij sommige zwaarlijvigen is dat communicatiemechanisme verstoord, wat metabole complicaties veroorzaakt, ook al blijkt ongeveer 30% er geen te vertonen.