...

"Een geneesmiddel om mijn immuunsysteem te versterken a.u.b." Dat is een vraag die we nu vaak te horen krijgen in de apotheek. De toonbanken staan vol met voedingssupplementen, essentiële oliën, vitamines en probiotica die gericht zijn op het immuunsysteem. Om het immuunsysteem te versterken, zijn een gezonde levenswijze en een interventie op de intestinale microbiota vereist. De microbiota speelt inderdaad een belangrijke fysiologische rol bij de immuniteit. Bij de geboorte zorgt de maternale intestinale immuniteit die wordt overgedragen op de baby, daarvoor. Het immuunsysteem van een pasgeborene is nog niet goed ontwikkeld. Het is dan ook belangrijk die primaire microbiota te voeden om de immuunrespons levenslang te kunnen beïnvloeden. Immuuncellen zijn goed voor 25% van het totale aantal cellen in het darmslijmvlies (een miljoen immuuncellen per gram weefsel) en ze nemen 60-70% van de activiteiten van het immuunsysteem voor hun rekening. Daarom is het belangrijk de patiënten de juiste vragen te stellen over hun levenswijze, fouten te corrigeren en een therapeutische oplossing aan te reiken die de immuuncellen ondersteunt. Homeopathie heeft geen invloed op de kwaliteit van probiotica, maar heeft wel twee functies, die essentieel zijn in dat stadium van de immuniteit: 1. Preventie: door de ontstekingsverschijnselen bij een acute ziekte wat te temperen zonder ze volledig te blokkeren met stammen zoals Thymuline, Poly-influenzinum, Aconit. 2. Drainage van pathogene factoren (virussen, bacteriën, foutieve voeding, toxische stoffen...) dankzij emunctoria voor de lever, de nieren, het colon, de blaas en de huid. De virale infecties in de winter putten de patiënten uit en slepen meerdere weken aan voordat de patiënten weer herstellen. Patiënten die worden behandeld met homeopathische stammen die inwerken op de immuniteit, zullen sneller genezen, het herstel zal vlotter verlopen en de microbiota zal worden gezuiverd van iatrogene factoren. Sommige homeopathische stammen regelen het immuunsysteem. We denken daarbij aan: - Thymuline, een thymusextract. De thymus is een sleutelorgaan bij het coderen van de immuniteit. Thymuline is een nonapeptide, die wordt geactiveerd door zink. Wordt beschouwd als een nosode (biotherapeutisch middel) in de tuberculinismereactiemodus. Bij kinderen verlaagt thymuline in een oneindig lage dosering de frequentie van episoden van rinofaryngitis door de rinofarynx van kinderen die gevoelig zijn voor agressie van de luchtwegen, te immuniseren. Dosering: 1 dosis Thymuline globules in 9CH per week gedurende 3 maanden tijdens de winterperiode. - Aviaire is een bruto tuberculine dat wordt verkregen uit culturen van Mycobacterium tuberculosis bij vogels. Te overwegen bij vermoeide kinderen, kinderen met anorexie, astma, kinderen die gevoelig zijn voor neus-keel-ooraandoeningen tijdens de winter. Dosering: een dosis Aviaire globules in 15CH om de 2 weken gedurende drie maanden. - Poly-influenzinum, een oneindig hoge verdunning van het griepvaccin, dat jaarlijks wordt aangepast. Het is dus niet een vaccin dat een seroconversie ten aanzien van virussen bewerkstelligt, maar wel degelijk een stam die de ontstekingsreactie bij een griepachtig syndroom wat vermindert. - Aconit, een oneindig sterke verdunning van Aconitum napellus is een geneesmiddel dat kan worden voorgeschreven na blootstelling aan droge koude, een temperatuurverandering met als gevolg daarvan een plotselinge koortstoestand. Die stam doet de koorts snel dalen en vermindert de symptomen van rinofaryngitis. Dosering: Aconit 9CH vijf korrels per uur tot de koorts verdwijnt. Meerdere homeopathische specialiteiten hebben invloed op het aangeboren immuunsysteem en verhogen de productie van interferon-gamma door T-lymfocyten en naturalkillercellen. Interferon-gamma is een cytokine dat wordt gevormd bij een virale infectie en dat de vermenigvuldiging van het virus onderdrukt. De aanbevolen dosering is inname een week op de twee tijdens de winterperiode. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een auto-immuunziekte of een abnormale expressie van interferon-gamma. Homeopathie beschouwt een acute ziekte als de spontane drainage van de onderliggende chronische ziekte. Toediening van antihistaminica en antipyretica bij een verkoudheid zal het comfort van de patiënt zeker verbeteren. Die centrifugale eliminerende aanvallen (vloeibare neussecreties) spelen echter een belangrijke rol: ze draineren het lichaam en ondersteunen indirect de cellen van het colonslijmvlies, die de passage van ongewenste micro-organismen in het lichaam verhinderen. In de homeopathie moet drainage worden gezien vanuit de 4 chronischereactiemodi, ook diathesen genoemd. Elke reactiemodus verwijst naar de vatbaarheid van de patiënt, diens genetische patrimonium en omgevingsfactoren. Die drie factoren bepalen de ziekten die de patiënt zal ontwikkelen. Elke chronischereactiemodus vastgesteld door een homeopathische arts omvat een rist drainerende geneesmiddelen om het lichaam te reinigen na een acute ziekte. In de praktijk: - Nux vomica, Hydrastis, Berberis zijn drainerende stoffen van de psore-reactiemodus - Bryonia, Pulsatilla zijn drainerende stoffen van de tuberculinismereactiemodus - Phytollaca, Plumbum zijn drainerende stoffen van luèse-reactiemodus - Rhus tox, Dulcamara, Staphysagria zijn drainerende stoffen van de sycosis-reactiemodus Er bestaan tal van homeopathische specialiteiten om het lichaam te draineren. Die zijn doeltreffend en doen de zaken niet verergeren. Vaak zullen de urine en de stoelgang na enkele dagen donkerder worden, wat een goed teken is. Na een acute episode in het neus-keel-oorgebied herstelt de ene patiënt al sneller dan de andere. Als het herstel aansleept met allerhande oncomfortabele symptomen zoals een aanhoudende hoest, een lopende neus, vermagering en psychische en lichamelijke vermoeidheid, kan homeopathie soelaas bieden. Dat is ook een goede manier om zorg te dragen voor de patiënten.