...

Het apotheekteam De Saedeleer geeft een doordachte invulling aan het begrip huisapotheker en ziet vier hoofdtaken. Bij de dagelijkse invulling aan de balie van het begrip huisapotheker overloopt het apotheekteam regelmatig samen met de patiënt het medicatieschema. Men bespreekt eventuele nieuw voorgeschreven medicatie. Bij ontbrekende producten wordt contact gelegd met de voorschrijvende arts om mogelijke alternatieven te bespreken. Beschikbare producten worden opgespoord en besteld. Voor patiënten met een ingewikkeld of uitgebreid medicatieschema worden zowel de huisarts als de familie nauw betrokken. Tijdens individuele artsenbezoeken en tijdens vergaderingen van de Lokale Kwaliteitsgroep houdt het apotheekteam presentaties.Als tweede pijler focust het team op nutriënten met een gamma eigen ontwikkelde en genotificeerde formules. Daarover houdt het apotheekteam regelmatig lezingen voor artsen, patiënten en verenigingen. Het hele team volgt ook regelmatig binnen- en buitenlandse congressen om de eigen kennis voortdurend bij te schaven. De derde pijler zijn de bereidingen: de apotheek beschikt over een verregaand en gesofisticeerd programma voor magistrale bereidingen en bereidt diverse transdermale preparaten in huis. De vierde pijler zijn de rusthuizen. Apotheek De Saedeleer voorziet ondertussen medicatie voor 580 bedden in rusthuizen. Een vaste chauffeur levert dagelijks de medicatie aan de rusthuizen. De Saedeleer heeft een eigen robot voor fractionering en maakt regelmatig evaluaties met directie en hoofdverpleegkundigen. Begin 2019 startte men een project waarbij maandelijks overleg gepleegd wordt met verpleging en artsen. Bedoeling is om die manier tot een vermindering te komen van het psychofarmacagebruik in het rusthuis.