...

Aan het woord is minister Wouter Beke (CD&V) tijdens de vijfde top van het Vlaams Apothekers Netwerk op 30 november jongstleden. De nieuwe Vlaamse excellentie, bevoegd voor onder meer volksgezondheid, had in zijn maidenspeech voor een publiek van apothekers heel wat lof voor de beroepsgroep.Voor Wouter Beke staat de huisapotheker voor kwaliteit. Hij is dé expert en het aanspreekpunt als het over het medicatieschema gaat. Tevens zorgt de apotheker voor een veilige omkadering bij het geneesmiddelengebruik. Officina's zijn goed toegankelijk, vervolgde Beke, een aanspreekpunt en de centrale spil in de vermaatschappelijking van de zorg.Het grote vertrouwen dat zovele mensen elke dag hebben in de (huis)apotheker wil de kersverse CD&V-minister vertalen in zijn beleid. "We zullen veel meer buiten de lijnen moeten durven denken", voegde Beke eraan toe. "De huisapotheker kan bijvoorbeeld helpen bij de vroegdetectie van gezondheidsproblemen of meewerken aan preventietaken."Met een kwinkslag verwees hij naar zijn familiale situatie: "met kerst is het ten huize Beke elk jaar een 'micro-eerstelijns-conferentie'. Mijn vader en zus zijn huisarts, mijn schoonzus apotheker."Hij gaf de circa 160 apothekers op de VAN-top de raad te vertrouwen op hun meerwaarde voor de samenleving en niet enkel te denken als zorgverlener maar ook als ondernemer. "Het is ook zaak vooruit te kijken naar de toekomstige uitdagingen", voegde de Limburgse politicus er nog aan toe.Tot slot reikte minister Beke de prijs Huisapotheker 2019 uit. De Antwerpse apotheker Ilse Smets won de award, georganiseerd door het vakblad de Apotheker in samenwerking met VAN, met het project 'multidisciplinair traject valpreventie'. Een verdiende winnaar. Het project is én innovatief én multidisciplinair, Ilse Smets werkte ervoor samen met een kinesitherapeut en een verpleegkundige.