...

Domus Medica, de koepel van huisartsen in Vlaanderen, vraagt haar leden om te laten weten voor welke geneesmiddelen zij wegens de stockbreuken momenteel geen bevredigend alternatief vinden. De vereniging richtte daartoe een meldpunt op."Toegankelijke gezondheidszorg is een stokpaardje van Domus Medica. De permanente beschikbaarheid van geneesmiddelen maakt daar onverkort deel van uit. Dat geldt niet alleen voor levensreddende of essentiële geneesmiddelen; huisartsen moeten alle medicijnen kunnen voorschrijven die de markt te bieden heeft en die ze nodig achten om patiënten te helpen.""Het is moeilijk de impact van stockbreuken op de eerstelijnszorg in te schatten. De last van een voorschrijfprobleem wordt niet alleen bepaald door de ernst van de indicatie(s) waarvoor een medicijn dient, maar ook door de kenmerken en conditie van een specifieke patiënt die middel X of Y niet kan krijgen. Volksgezondheid zegt dat de media de toestand niet mogen dramatiseren; het FAGG ziet geen stijging van het aantal geneesmiddelen waarvan de voorraad kwakkelt. Hebben huisartsen of hun patiënten nu een probleem, of niet?"Het lijkt wel alsof voorraadbreuken 'normaal' worden geacht, stelt de huisartsenkoepel vast. Aan de hand van het meldpunt wil Domus Medica uitzoeken hoeveel hinder huisartsen en patiënten daadwerkelijk ondervinden. Elk geval waarbij een huisarts met een reëel voorschrijfprobleem wordt geconfronteerd, kan er gesignaleerd worden. Domus Medica zal de resultaten poolen, analyseren en signaleren aan alle betrokken instanties.