...

Een goede gezondheid en roken - het gaat niet samen. Toch rookt nog steeds één op de zes Vlamingen. Positief is dat ruim 70% van hen een rookstopwens koestert. Dat gegeven zou hulpverleners moeten motiveren om hun schroom te overwinnen om een rookstopgesprek aan te gaan met hun rokende patiënten. De kans dat uw patiënt in een gevecht verwikkeld is met zijn verslaving en hulp kan gebruiken, is immers zeer reëel. En hulp loont: rookstopcijfers tonen aan dat zonder extra begeleiding slechts 8% van de rokers er in slaagt om definitief te stoppen met roken, terwijl met ondersteuning rookstoppercentages kunnen oplopen tot 30 à 35%. Als apotheker staat u in de frontlinie om rokers de weg naar rookstop te wijzen. De vertrouwensrelatie met uw patiënten maakt dat de drempel om over hun rookgedrag te praten lager is. Door met uw patiënten over hun rookgedrag te praten, kan u een belangrijke impact hebben op hun gezondheid. En dat hoeft helemaal niet veel tijd te kosten. Het voornaamste is dat u het gesprek over roken aangaat (stap 1) - ook al is dat niet de directe aanleiding van de patiënt om naar de apotheek te komen; een rookstopadvies uitspreekt (stap 2); en kort de verschillende methodes van rookstophulp toelicht (stap 3). Enkele tips bij de verschillende stappen: Stap 1: - Zoek naar een aanknopingspunt dat relevant is voor uw patiënt om over zijn rookgedrag te praten. Doe dat op een niet-veroordelende en open manier. Heeft uw patiënt geen zin om met u over zijn roken te praten, dan respecteert u dat. - Beluister de redenen van uw patiënt om te roken. Belangrijk: stimuleer de patiënt om na te denken wat stoppen met roken voor hem zou betekenen. Welke voordelen zou dat met zich meebrengen? Door dat te doen, versterkt u de intrinsieke motivatie van uw patiënt om te stoppen. Stap 2:- Als uw patiënt een paar goede redenen heeft opgesomd om te stoppen met roken, geeft u hem een duidelijk rookstopadvies. Stap 3:Geef kort toelichting bij alle mogelijke vormen van ondersteuning bij rookstop. Als apotheker is het voor de hand liggend dat u de verschillende opties over rookstopmedicatie en nicotinevervangers (NRT) bespreekt. Moedig uw patiënt ook aan om zich voor het correcte gebruik daarvan steeds tot u te wenden. Voor hulp bij ook de gedragsmatige ontwenning, verwijst u dpatiënt door naar een tabakoloog in zijn buurt. Die kan hij terugvinden op www.tabakologen.be, of via Tabakstop op het nummer 0800-111.00. Wil u ten slotte zien hoe zo'n gesprek bij de apotheker kan verlopen, bekijk dan ook de video op Vimeo die de VRGT maakte met professionele acteurs: https://vimeo.com/425048720