...

Als u het onroerend goed waarin uw apotheek gevestigd is huurt, moet zo'n handelshuurcontract wel degelijk geregistreerd worden. In tegenstelling tot bij een woninghuur rust die verplichting echter niet alleen op de verhuurder. De registratie moet integendeel gebeuren door de huurder of de verhuurder. In het huurcontract kunnen er afspraken worden gemaakt wie de registratie moet doen en wie de kosten daarvan betaalt. In de praktijk wordt deze verplichting vaak bij de huurder gelegd. Zo'n contractuele afspraak is ook geldig.U moet de registratie doen op het kantoor rechtszekerheid waaronder het verhuurde pand valt. U kunt daarvoor het huurcontract opsturen, dat online registreren of langsgaan op het kantoor in kwestie. De registratie moet gebeuren binnen de 4 maanden na de ondertekening van het contract.De registratie van een handelshuurcontract is, in tegenstelling tot de registratie van een woninghuurcontract, niet gratis. De registratierechten bedragen bij een handelshuur 0,2 % op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van het huurcontract. Voor een handelshuurcontract van negen jaar met een huurprijs van 1.000 euro per maand zal de registratie bijvoorbeeld 216 euro kosten.