...

"Innovatie is vooral een mindset, een andere manier van naar de dingen te kijken. Daarom brachten we jonge mensen met ideeën en beleidsmakers samen onder leiding van de federale parlementsleden Laurence Hennuy (Ecolo) en Robby De Caluwé (Open VLD)", zo stak moderator Brieuc Van Damme begin februari van wal op de finale voorstelling van de 'Healthcare Heroes'.Dit initiatief van het bedrijf AbbVie loopt in samenwerking met de studentenorganisaties Academics for Companies (KU Leuven), 'kot-à-projet' Kot Santé (Louvain-la-Neuve), IMEC, APB, Domus Medica, Partena Ziekenfonds, de Europese patiëntenacademie (EUPATI) en de Franstalige huisartsenvereniging SSMG. Doel is studenten meer te betrekken bij de uitdagingen in onze gezondheidszorg.Aan de wedstrijd namen bijna 200 studenten uit het hele land deel. Ze startte in oktober 2019. Over de projecten oordeelde een jury van federale parlementsleden, vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties aan de hand van criteria zoals innovatief karakter, beantwoordend aan een reële behoefte, potentieel, en dergelijke. Uiteindelijk mochten vier equipes met studenten arts, apotheker, informatica, economie enz. hun project voorstellen tijdens een finale pitch in het federale parlement.Apotheker Thibaut Fourniols stelde CubiCare voor. Vijf studenten bedachten het. Uitgangspunt is de vaststelling dat in de meeste apotheken privacy ontbreekt. Vele patiënten hebben het moeilijk om vrijuit te spreken over intieme gezondheidsitems zoals noodcontraceptie, dermatologische of gynaecologische problemen enz. Wellicht worden daardoor patiënten pas laattijdig behandeld of gebeuren er zelfs therapeutische fouten.Sommige apothekers remediëren aan het privacyprobleem door een lijn te trekken op de vloer. Daarachter moeten patiënten wachten. Uiteraard is dat maar een lapmiddeltje. Andere apothekers experimenteren met 'discrete ruimtes' waar ze ongestoord met de patiënt kunnen spreken. Daarop speelt CubiCare in: het is een goedkope, verplaatsbare cabine die geluidsdicht is en visueel geïsoleerd. Ze neemt slechts een beperkte oppervlakte in en is (de)monteerbaar. Dat laat toe patiënten in de apotheek therapeutisch te begeleiden, aandoeningen op te sporen en aan preventie te doen. Uiteraard is dat een meerwaarde en een win-win in de patiënt-apotheker-relatie.Zes studenten van de KU Leuven dokterden het tweede project, ReLeave, uit. Apotheker Ann-Sophie De Baets en informatica-student Dirk Vanbeveren stelden het voor. Het speelt in op de problematiek van de groeiende groep dementerende ouderen. Uiteraard wensen deze mensen zolang mogelijk thuis te blijven wonen.ReLeave bestaat uit een driedelige set. Vooreerst is er apparatuur - camera's, bewegingssensoren, sloten op de vuren... - die in het huis geplaatst worden. Daarmee kan de dementerende vanop afstand opgevolgd worden via een armband die én gezondheidsgegevens capteert én een GPS-systeem voor locatiebepaling bevat. Het derde deel van ReLeave is een eenvoudige, handige app op de smartphone. Daamee kan elke beweging in huis gevolgd worden en kan indien nodig snel worden ingegrepen.Tien studenten (o.a. UCL) werkten Captain-Dex uit. Emilie Quenon en Maxime Schreck presenteerden het project. Het komt tegemoet aan de wens van het groeiende legertje chronische patiënten dat zo autonoom mogelijk door het leven wil gaan. Concreet gaat het hier over circa 4.000 diabetes type 1-patiënten in ons land. De ouders/omgeving vrezen vaak dat het kind de aandoening en behandeling niet zal aanvaarden. Ze zoeken ook bijkomende informatie op internet en zien contact met lotgenootjes als een meerwaarde. De kinderen zelf hebben het moeilijk met de aandoening en behandeling en het duurt jaren alvorens ze de symptomen zien en begrijpen.Captain Dex is een spel op de smartphone. De app - waaraan een quiz verbonden is - staat in verbinding met een patch op de arm. Hij reageert in functie van de glycemiewaarden van het kind. Het patiëntje leert spelenderwijze zich goed te verzorgen. Kennis en goed gedrag wordt beloond met punten. Heeft het kind voldoende punten verzameld, dan heeft het recht op een cadeautje. Door de verstrekte informatie leert de patiënt op korte tijd zijn ziekte kennen. Van belang is dat de medische equipe en de ouders vanop afstand kunnen volgen. CaptainDex registreert ook gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Een community van kinderen met diabetes kan gecreëerd worden. De app is aanpasbaar naar andere chronische ziekten.Het geesteskind van vier studenten, onder wie twee apothekers, is CheckR. Robbe Degrève en apotheker Salma Nachi stelden het voor. Uitgangspunt is de grote toegankelijkheid van farmacie-apothekers én hun bekommernis over de zorg(kwaliteit) voor de patiënt. België detecteert chronische aandoeningen een stuk trager dan het buitenland. CheckR focust daarbij op hypertensie: 30% van de Belgen lijdt eraan, de helft weet het niet eens.Daarom wil CheckR apothekers 'empoweren' om risicopatiënten sneller op te sporen. Het project bestaat uit een Virtual Reality-bril, controllers en sensoren om gezondheidsparameters te meten. Met behulp van zijn e-ID kunnen de patiënt en de apotheker gezondheidsgegevens opvragen. CheckR is een spel, het duurt enkele minuten en kan op een ludieke manier gespeeld worden tijdens het wachten in de apotheek. Het laat de apotheker toe onmiddellijk in te spelen op de aldus verzamelde informatie (gewicht, geneesmiddelenhistoriek, bloeddruk...). Hij kan zo beter en gerichter advies geven en risicopatiënten sneller doorverwijzen naar de arts. Uiteraard is CheckR ook toepasbaar bij andere aandoeningen.De stemming van de jury draaide uit op een ex-aequo. De teams achter Captain-Dex en achter CheckR schoten de hoofdvogel af. Zij winnen een deelname aan 'WIRED health', een congres over de toekomst van de gezondheidszorg, op 25 maart in Londen.