...

Ezelsoren is een met fraaie foto's van Gwenny Cooman verluchte bundel met een keuze uit essays, artikelen en opiniestukken van Johan Braeckman, hoogleraar filosofie aan de UGent, gedurende de afgelopen 15 jaar geschreven voor een breed publiek. In heldere taal verdedigt hij de wetenschap als zelfcorrigerende kennismachine. Kritisch denkt hij over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals euthanasie, UFO's, complotdenken, democratie, (ir)rationaliteit, hervonden herinneringen, evolutie, wiskunde, denkfouten of (on)geloof. Braeckman is erudiet en eloquent en biedt met deze verzameling korte en behapbare overpeinzingen een mooie staalkaart van zijn gedachtegoed. De ezelsoren van de titel ontstaan vanzelf als je bij elke spitse of overwegenswaardige gedachte de hoek van het blad omplooit. En dat zijn er wel wat.