...

1. Zoals het nu loopt, loopt het niet goed. De gezondheidszorg is te fel versnipperd om consequent en efficiënt te kunnen zijn. Als we de gezondheidszorg volledig regionaliseren, wordt het systeem efficiënter en goedkoper. Er zijn voldoende voorbeelden van inefficiëntie in Wallonië: patiënten zijn duurder, er is minder preventie, de ziekenhuisnetwerken laten op zich wachten, spoed en specialisaties worden veel vaker geraadpleegd in de eerste lijn. Zo krijg je veel overbodige, dubbele en dure onderzoeken. De gezondheidszorg verder regionaliseren levert dus heel wat efficiëntiewinsten op.2. De farmabedrijven creëren de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen vaak bewust om commerciële redenen. Daarom moeten we hen voor hun verantwoordelijkheid stellen: wij willen de terugbetaling van een geneesmiddel enkel nog laten goedkeuren, als de fabrikant een continue beschikbaarheid garandeert. Als een farmabedrijf niet kan leveren en het krijgt daardoor geen recht op terugbetaling meer, dan zouden die stockbreuken wellicht snel verdwijnen. Let wel: soms gaat het echt om overmacht en sommige geneesmiddelen zijn inderdaad misschien te goedkoop geworden. Daar moet dan een prijsindexering overwogen worden, want een farmabedrijf moet ook kunnen blijven winst maken. Het belangrijkste blijft wel dat de patiënt medicatie krijgt, die ook betaalbaar blijft.3. Ik ben absoluut voor het concept van de huisapotheker. Voor apothekers is het een zeer goed werkmiddel. De huisarts en de huisapotheker moeten echt de entree zijn van de volksgezondheid. Als huisapotheker kunnen we nu eindelijk medicatieschema's en therapietrouw bewaken, de patiënt begeleiden bij zijn medicatiegebruik en overconsumptie tegengaan. Misschien moeten we dat systeem nog uitbreiden, maar eerst moeten we er nog wat meer ervaring mee opdoen.Ik wil blijven ijveren voor een toegankelijke, efficiënte en betaalbare gezondheidszorg. Bij chronische patiënten is de factuur voor zorgproducten vaak nog te hoog, want die vallen buiten de maximumfactuur. Maar ik wil ook werken voor al wie actief is in de gezondheidssector. Er is nog veel werk aan de winkel om het werk haalbaar en opnieuw aangenaam te maken. Administratieve taken bijvoorbeeld moeten verminderen en zoveel mogelijk worden doorgegeven aan administratieve mensen, zodat de anderen zich kunnen bezighouden met hun patiënten. Voor de artsen moeten we binnen het budget de nomenclatuur herzien voor intellectuele prestaties. Huisartsen en specialisten worden zwaar belast met intellectuele prestaties, maar krijgen daar heel weinig voor betaald. En er moet een goed platform komen waar iedereen in de sector makkelijk informatie kan uitwisselen met elkaar.