...

Een alternatief bestaat erin een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen bij de onderzoeksrechter. Deze laatste werkwijze kost wel geld. U zal een soort van waarborg moeten betalen. Bovendien laat u een klacht bij de onderzoeksrechter best opmaken door een advocaat die u dan al eveneens moet betalen.Legt u een klacht neer bij de politie of het parket, vraag dan dat men u een kopie van die klacht meegeeft. Het is aangewezen om meteen een verklaring van benadeelde persoon af te leggen. Als u dat doet, wordt u namelijk op de hoogte gebracht van een eventuele seponering van het dossier (en de reden daarvan) alsook van de zittingsdag voor de rechtbank.Wordt de dader gevonden en moet die voor de correctionele rechtbank verschijnen, dan kunt u zich daarbij burgerlijke partij stellen. Dat gebeurt niet automatisch. U moet daarvoor (al dan niet via een advocaat) op de zitting van de rechtbank het nodige doen. U kunt dan vragen dat de rechtbank de dader van de feiten veroordeelt om u een schadevergoeding te betalen. U moet uw schade dan begroten en kunnen bewijzen. Weet wel dat het lang niet zeker is dat de dader uiteindelijk voldoende solvabel is om datgene waartoe hij wordt veroordeeld ook te betalen.