...

Het luik over middelengebruik leert dat een kwart van de apothekers het afgelopen jaar wel eens iets nam. Meer dan negen op de tien jongere apothekers (91%) namen klassieke analgetica, tegenover 67% van de ouderen. In die oudere leeftijdscategorieën gaat het vooral over slaap- en kalmeringsmiddelen - respectievelijk 16% en 18% bij de 60-plussers. Alvorens we de analyse verder zetten, deze bemerking: voor de respons op de vragen die we in de volgende alinea's bespreken, gaat het om kleine aantallen. Globale conclusies vallen er hier dus niet te trekken. In dit staal zegt 1,5% van de apothekers illegale drugs - cocaïne, amfetamine, efedrine of XTC - te slikken. Bij jongere apothekers (min 40) ligt dat met bijna 3% gevoelig hoger. Narcotische analgetica zoals fentanyl en morfine neemt 1% van de apothekers. Hoewel apothekers frequent middelen gebruiken, vinden ze toch niet dat ze er misbruik van maken. Misbruik wil hier zeggen dat men meer (voorgeschreven of OTC) psychoactieve medicatie neemt dan wat de bijsluiter vermeldt of dan wat werd voorgeschreven. Ook elk niet-medisch gebruik van illegale drugs valt hieronder. Negen apothekers (2%) denken van zichzelf middelen te misbruiken zoals in de definitie beschreven. Van die negen nemen vier apothekers meer dan één middel op hetzelfde moment. Eén apotheker zegt niet altijd te kunnen stoppen wanneer hij/zij het zelf wil en twee collega's hadden flashbacks en black-outs als gevolg van middelengebruik. Zes van de kleine groep van negen voelden zich wel eens schuldig of slecht. De partner, ouders of kinderen van twee apothekers klaagden ooit al over hun middelengebruik. Geen enkele verwaarloosde naar eigen zeggen hun familie en één apotheker was betrokken bij illegale activiteiten om middelen te verkrijgen. Ontwenningsverschijnselen of medische problemen zoals geheugenverlies, hepatitis, bloedingen,... door het misbruik kwamen gelukkig niet voor.