Aandacht voor doelgroepen

...

In Leuven ging het Brabants Apothekers Forum (BAF) over dit onderwerp alvast in overleg met het stadsbestuur. BAF vroeg met name aandacht voor de noden van drie doelgroepen. Mensen met beperkte mobiliteit zoals rolstoelgebruikers en mensen met ondersteuning (brace, krukken,...) na trauma hebben vaak nood aan laagdrempelige eerstelijnszorg bij hun huisapotheker. Dat kan gaan van verkoudheidsklachten, tot huiduitslag en advies over bandagisterie zoals het correct opmeten van steunkousen. Daarnaast zijn er ouders die een baby of kind meenemen naar de apotheek en nood hebben aan de efficiënte, directe eerstelijnszorg bij hun huisapotheker over bijvoorbeeld vlekken op de huid, een vermoeden van zonnesteek, een onrustwekkende hoest,... Deze groepen zijn gebaat bij parkeerplaatsen dicht bij de apotheek omdat zij slecht te been zijn of zich samen met kleine kinderen verplaatsen. De derde groep zijn mensen die zorg nodig hebben buiten de normale openingsuren van de apotheek. Zij komen vaak van buiten de stad en zijn meestal aangewezen op de auto omdat het openbaar vervoer te traag is of niet meer rijdt (bij nachtwacht). BAF wees er op dat in het centrum van Leuven 22 apotheken gevestigd zijn die elk 16 nachtwachten en 10 dagwachten per jaar verzorgen voor een gebied dat zich uitstrekt tot Keerbergen en Huldenberg. De apotheek van wacht wordt bovendien vaak bezocht voor dringende farmaceutische zorg, waarbij het tijdsaspect een cruciale factor is. Wie medicatie ophaalt, wil zo snel mogelijk terug naar de zorgbehoevende. VAN wijst er ook op dat de goede bereikbaarheid van de apotheek een logisch gevolg is van de vraag naar een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. Een apotheker is een eerstelijnszorgverlener die de druk op huisartsen en spoeddiensten, tijdens en buiten de wacht, helpt verlichten. "De evolutie naar warme zorgzame buurten in Vlaanderen plaatst het mobiliteitsvraagstuk hoog op de agenda", zegt Hilde Deneyer. Sommige handelaars reageren op het veranderd parkeerbeleid door hun winkel te verhuizen naar een locatie buiten de stad, waar wel voldoende parkeergelegenheid is. Dat is voor apotheken geen optie, zegt Hilde Deneyer. "Een apotheek is een kadastraal perceel, verbonden aan een uniek APB-nummer. Elke voor het publiek opengestelde apotheek moet bij wet zo een nummer hebben. Het openen van een apotheek met een nieuw APB-nummer is niet mogelijk wegens het moratorium op het aantal apotheken, enkel een fusie of overbrenging kan. Een overbrenging is dan nog alleen onder strikte voorwaarden mogelijk. Een fusie veronderstelt dan weer dat een van de fuserende apotheken sluit, hetgeen de druk op de wachtdienst verhoogt en de toegankelijkheid van de zorg niet ten goede komt." De oplossing die BAF voorstelde, zijn aparte parkeerplaatsen met een beperkte 'staantijd'. Voor de concrete uitwerking zijn BAF en Stad Leuven in overleg.