...

Het lokale niveau van zorgverlening wordt steeds belangrijker, dat werd eens te meer duidelijk tijdens de covid-19-crisis. Het doel van de eerstelijnszone is om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen en te zorgen voor een toegankelijke zorg waar de burger centraal staat. Het Vlaams Apothekersnetwerk wil in elke eerstelijnszone werk maken van een kringwerking voor apothekers. Wat is dat nu, zo'n kringwerking? Tom Herremans, beleidsmedewerker VAN, legt het uit in een video van 100 seconden. In een volgende editie van De Apotheker leest u overigens meer over het concept kringwerking voor apothekers.