...

Kymriah is de eerste echt geindividualiseerde anti-kankerbehandeling die geïndiceerd is voor de behandeling van pediatrische en jongvolwassen patiënten tot de leeftijd van 25 jaar met refractaire B-cel acute lymfoblastaire leukemie (ALL), of met een recidief na transplantatie of met een tweede of later recidief van B-cel ALL en de behandeling van volwassen patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) na twee of meer lijnen systemische therapie.Kymriah is een immunocellulaire therapie met tisagenlecleucel, autologe T-cellen die ex vivo genetisch gemodificeerd zijn door gebruik te maken van een lentivirale vector die voor een anti-CD19 chimere antigeenreceptor codeert (CAR).Dankzij een versnelde FDA-goedkeuringsproces werd Kymriah in de VS reeds in 2017 goedgekeurd voor de behandeling van pediatrische B-cel ALL. Op 1 mei 2018 keurde de FDA tevens Kymriah voor de indicatie van DLBCL goed. Recent, op 23 augustus 2018, werd voor beide indicaties, pediatrische ALL en DLBCL, ook de registratiegoedkeuring in Europa bekomen.