...

Een elektrische wagen kunt u in principe via een gewoon stopcontact opladen. Dat gaat echter traag, en er bestaat een risico op oververhitting. Een laadpaal kan een hoger vermogen leveren, waardoor het opladen sneller en veiliger verloopt. Een laadpaal voor een voertuig dat u beroepsmatig gebruikt, is net als andere autokosten fiscaal aftrekbaar voor het beroepsmatig gedeelte. Wanneer u echter een laadpaal plaatst die publiek toegankelijk is, wordt nog tot eind dit jaar een verhoogde kostenaftrek tot 200% toegestaan. Stel dat een laadpaal (inclusief plaatsing) 2.000 euro kost, mag u dus in totaal 4.000 euro als kosten inbrengen. De voorwaarden voor de verhoogde aftrekbaarheid zijn vastgelegd in de wet van 25 november 2021 (BS 03.12.2021). Het belangrijkste criterium is de toegankelijkheid. U dient de laadpaal dus te plaatsen op bijvoorbeeld de parking van uw officina. Een laadpaal op een privé-oprit komt niet in aanmerking. De laadpaal moet gedurende de gangbare openingsuren van de apotheek toegankelijk zijn. Het dient om een slimme laadpaal te gaan, die laadbeurten van andere voertuigen kan registreren. U dient de laadpaal te laten registreren bij de FOD Financiën en op de website eafo.eu, zodat hij vindbaar wordt. Om andere gebruikers toegang te geven, sluit u een exploitatiecontract met een operator. Dat kost ongeveer 25 euro per maand. Bestuurders met een laadkaart die door de operator erkend wordt, kunnen dan hun voertuig opladen aan uw laadpaal. Deze externe laadsessies worden apart geregistreerd. U ontvangt van de operator een vergoeding voor de stroom die voor externe laadsessies verbruikt wordt. De verrekening gebeurt op basis van een richtprijs, los van wat u effectief voor elektriciteit betaalt. Als de stroom voor de laadpaal opgewekt wordt door uw eigen zonnepanelen, en u dus overdag de facto 'gratis stroom' hebt voor de laadpaal, is de vergoeding bijna zuivere winst. De laadpaal dient over minstens vijf jaar afgeschreven te worden, en komt niet in aanmerking voor investeringsaftrek. De verhoogde kostenaftrek van 200% geldt tot 31 december 2022. Daarna daalt de aftrekbaarheid naar 150%, en dat tot 31 augustus 2024. Door de grote vraag en de beperkte leverbaarheid van bepaalde onderdelen, lopen de wachttijden bij bepaalde installateurs op. Sectorfederatie EV Belgium raadt daarom aan een aankoopbeslissing niet uit te stellen als u van de maximale aftrekbaarheid wil genieten.