...

Als apotheker werkt u steeds vaker in een team. Dat vergt specifieke skills die in de opleiding niet noodzakelijk aan bod komen. Leiderschap bijvoorbeeld, dat eigenlijk begint bij zelfleiderschap. Beide zijn vitale skills. Het gaat om vaardigheden die eigenlijk iedereen zou moeten hebben. Het zorgt er niet alleen voor dat je je job beter kan doen, het maakt je ook een beter mens. Studies tonen aan dat goed leiderschap leidt tot meer werktevredenheid en betere resultaten. Leiderschap is ook belangrijk in een wereld die in sneltempo aan het veranderen is, en waarin de ene crisis de andere opvolgt. Het zorgt ervoor dat je verandering en crisis als een opportuniteit kan zien om aanpassingen door te voeren, te beginnen met je eigen gedrag. En ook: een team dat goed en efficiënt werkt, waarin alle teamleden kunnen schitteren, heeft een aanstekelijk effect op andere teams en andere organisaties - en misschien zelfs ver daarbuiten. Om al die vaardigheden te ontwikkelen, stellen we in deze focus een programma voor dat bestaat uit een zestal stappen. Verder bekijken we de voordelen van verbindende communicatie. Daarmee beginnen kan lijken op een nieuwe taal leren. Maar de beloning is groot. Zowel uw relatie met patiënten en collega's als uw eigen functioneren en mentaal welzijn hebben er baat bij. Verbindende communicatie kan helpen om je op een bewuste manier uit te drukken, om je gesprekpartner beter te begrijpen en om zo meer verbinding te creëren. Het zorgt ervoor dat mensen zich gehoord en begrepen voelen, zélfs al ben je het niet met hen eens. Ook binnen een team kan verbindende communicatie conflicten voorkomen of oplossen, het kan een team hechter maken en er zelfs voor zorgen dat een team efficiënter wordt. Verbindende communicatie kan je helpen om de emotionele en fysieke heftigheid van je job te blijven aankunnen, en om menselijkheid en aandachtigheid naar je patiënten en team toe te kunnen blijven bieden. Als afsluiter krijgt u een vierstappenplan mee om dat alles in de praktijk om te zetten.