...

Net als in alle andere landen liggen in Canada verschillende opties op tafel om de testcapaciteit naar covid-19 uit te breiden. De piste van de apotheker als testcentrum kan alvast zeker op de sympathie rekenen van een groot deel van de Canadese bevolking. De beroepsvereniging Canadian Pharmacists Association lanceerde een enquête hierover. Zo gaf 41% van de respondenten aan dat ze zich wellicht wel zouden testen mocht hun lokale apotheker dit organiseren. Zo'n 75% ziet er geen graten in om dit effectief in de apotheek te laten uitvoeren. In de Canadese hoofdstad Ottawa zou men eerstdaags alvast al aan de slag gaan met het testen op covid-19 in de lokale apotheken, maar enkel bij asymptomatische personen. De beslissing om ermee van start te gaan komt er vooral doordat huisartsen en testcentra in Ottawa overbelast zijn, met wachtrijen van vier en meer uren. Maar symptomatische personen zouden echter nog altijd naar hun huisarts en testcentrum moeten gaan voor het laten afnemen van een test. Deze plannen stuiten evenwel ook op verzet. De voorzitter van het ziekenhuisnetwerk van Ottawa vindt dit geen goed idee: "Mensen naar een apotheek sturen en zich laten mengen met vermoedelijke covid-19-patiënten, en die misschien zelfs symptomatisch zijn, lijkt me heel onverstandig en niet veilig. Ook de expertise die in een testcentrum aanwezig is, vind je niet in de apotheek terug." Apothekers zouden trouwens vooraf de personen telefonisch moeten screenen op symptomen alvorens ze mogen langskomen, al is intussen een wetenschappelijke discussie losgebarsten wat onder 'symptomatisch' en wat onder 'asymptomatisch' moet vallen. De lokale beroepsvereniging van apothekers in Ottawa is ervan overtuigd dat ze het testen op een volledig veilige manier zullen kunnen organiseren. Al willen ze wel van de overheid het nodige persoonlijke beschermingsmaatregel krijgen. Dat lijkt nog niet geregeld te zijn.