...

De maatschappelijke meerwaarde van de apotheker wordt door de overheid schromelijk onderschat, stelt ze. "En dat terwijl de apotheker zichzelf ziet als een volwaardige zorgverlener. Het doet pijn om vast te stellen dat de overheid de apothekers vaak vergeet. Dat is een gevoel dat sterk leeft bij de apothekers, zeker tijdens de piekmomenten in deze crisis." Corona maakte de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de apotheker nochtans nog meer duidelijk, vindt Hilde Deneyer. "Artsen en andere zorgverstrekkers waren moeilijker bereikbaar waardoor de apotheker prominent beschikbaar was op de eerste lijn. Apotheken moesten openblijven, en sterker nog: apotheken bleven open, elke dag opnieuw om de angsten van de burgers op te vangen. Vragen over mondmaskers, alcogels, handschoenen, onzekerheden over medicatie en Covid-testen waren dagelijkse kost." "We zullen samen met de overheden dit misnoegen en de angst van de apothekers bespreekbaar moeten maken", gaat ze verder. "Apothekers verdienen vertrouwen. Ze verdienen een proactief beleid en een persoonlijke appreciatie van diezelfde overheden." "VAN, zijn Waalse tegenhanger AUP, de Brusselse apothekers en de federale koepel APB zullen nog meer moeten inzetten op een snelle en rechtstreekse lijn met de beleidsmakers om op die manier te wegen op het beleid. Bij deze alvast een warme oproep aan alle beleidsmakers op alle niveau's om de maatschappelijke meerwaarde van de apothekers naar waarde te schatten", besluit Hilde Deneyer.