" De campagne, die dit jaar bloeddrukmetingen ook bij de apotheker had willen voorzien, gaat dus niet door. Toch is het belangrijk te blijven herinneren aan het belang van het regelmatig nemen van de bloeddruk", zegt prof. dr. Tine De Backer, cardioloog in het UZ Gent, en voorzitter van het Belgisch Hypertensie Committee.

Hypertensie blijft de nummer 1 risicofactor voor cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Hypertensie verhoogt het risico op beroertes, hartinfarcten, nierinsufficiëntie en andere cardiovasculaire complicaties. Geschat wordt dat elk jaar meer dan tien miljoen mensen wereldwijd sterven als gevolg van hypertensie. Wat het meest zorgen baart, is dat slechts de helft van de mensen met een te hoge bloeddruk zich ervan bewust is. Dat wil zeggen dat veel overlijdens voorkomen zouden kunnen worden, mits een meer efficiënte screening en opvolging.

Meten bij de apotheek

"Daarom toch nog eens een oproep aan alle gezondheidswerkers om aandacht te schenken aan de risico's van hypertensie, en patiënten op het belang van bloeddrukmetingen te wijzen. Meten is weten", aldus prof. De Backer. Naast de huisarts kan ook de apotheker een belangrijke rol spelen bij de bewustmaking hieromtrent. Indien de apotheker over een bloeddrukmeter beschikt kan het zeker nuttig zijn om voor te stellen om de bloeddruk te meten, wanneer de patiënt aangeeft zijn/haar bloeddruk niet te kennen. Wanneer die bij drie afzonderlijke metingen te hoog is, is het raadzaam dat de patiënt dit bij een volgende bezoek aan de huisarts bespreekt en laat opvolgen.

Prof. De Backer herinnert er ook nog aan dat in augustus 2018 de Europese hypertensierichtlijnen een update ondergingen. Wijzigingen betroffen de adviezen inzake behandelingsstrategie, en ook de bloeddrukmetingen buiten de spreekkamer kregen een prominentere plaats in de diagnostiek en opvolging van hypertensie. Dat kan onder de vorm van een 24-uursbloeddrukmeting en/of een thuisbloeddrukmeting. Bij een 24-uursbloeddrukmeting wordt de bloeddruk automatisch gemeten op regelmatige tijdstippen en wordt het gemiddelde over 24 h, overdag en 's nachts weerhouden. Bij een thuisbloeddrukmeting meet de patiënt regelmatig zelf zijn/haar bloeddruk met een semiautomatische bloeddrukmeter, waarbij hij/zij bepaalde richtlijnen dient te volgen.

Ook daar kan naast de arts, de apotheker helpen om ervoor te zorgen dat de patiënt die richtlijnen goed begrijpt en volgt. De metingen worden daarna voorgelegd aan de behandelende arts. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de geüpdatete hypertensierichtlijnen werd recent gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde1.

Opvolging

Ten slotte wijst prof. De Backer op het belang van een goede opvolging van de bloeddrukcontrole bij hypertensiepatiënten. Dat gaat over de therapietrouw en het regelmatig opnieuw meten van de bloeddruk. Naast de cruciale rol voor de huisarts, wordt in de nieuwe richtlijnen ook gewezen op de belangrijke rol die apothekers en ook verpleegkundigen, op zich kunnen nemen in de educatie, de ondersteuning en de follow-up van hypertensiepatiënten.

1. Develtere T et al. Tijdsch. Voor Geneeskunde 2020; 76(4): 121-127

" De campagne, die dit jaar bloeddrukmetingen ook bij de apotheker had willen voorzien, gaat dus niet door. Toch is het belangrijk te blijven herinneren aan het belang van het regelmatig nemen van de bloeddruk", zegt prof. dr. Tine De Backer, cardioloog in het UZ Gent, en voorzitter van het Belgisch Hypertensie Committee. Hypertensie blijft de nummer 1 risicofactor voor cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Hypertensie verhoogt het risico op beroertes, hartinfarcten, nierinsufficiëntie en andere cardiovasculaire complicaties. Geschat wordt dat elk jaar meer dan tien miljoen mensen wereldwijd sterven als gevolg van hypertensie. Wat het meest zorgen baart, is dat slechts de helft van de mensen met een te hoge bloeddruk zich ervan bewust is. Dat wil zeggen dat veel overlijdens voorkomen zouden kunnen worden, mits een meer efficiënte screening en opvolging. "Daarom toch nog eens een oproep aan alle gezondheidswerkers om aandacht te schenken aan de risico's van hypertensie, en patiënten op het belang van bloeddrukmetingen te wijzen. Meten is weten", aldus prof. De Backer. Naast de huisarts kan ook de apotheker een belangrijke rol spelen bij de bewustmaking hieromtrent. Indien de apotheker over een bloeddrukmeter beschikt kan het zeker nuttig zijn om voor te stellen om de bloeddruk te meten, wanneer de patiënt aangeeft zijn/haar bloeddruk niet te kennen. Wanneer die bij drie afzonderlijke metingen te hoog is, is het raadzaam dat de patiënt dit bij een volgende bezoek aan de huisarts bespreekt en laat opvolgen. Prof. De Backer herinnert er ook nog aan dat in augustus 2018 de Europese hypertensierichtlijnen een update ondergingen. Wijzigingen betroffen de adviezen inzake behandelingsstrategie, en ook de bloeddrukmetingen buiten de spreekkamer kregen een prominentere plaats in de diagnostiek en opvolging van hypertensie. Dat kan onder de vorm van een 24-uursbloeddrukmeting en/of een thuisbloeddrukmeting. Bij een 24-uursbloeddrukmeting wordt de bloeddruk automatisch gemeten op regelmatige tijdstippen en wordt het gemiddelde over 24 h, overdag en 's nachts weerhouden. Bij een thuisbloeddrukmeting meet de patiënt regelmatig zelf zijn/haar bloeddruk met een semiautomatische bloeddrukmeter, waarbij hij/zij bepaalde richtlijnen dient te volgen. Ook daar kan naast de arts, de apotheker helpen om ervoor te zorgen dat de patiënt die richtlijnen goed begrijpt en volgt. De metingen worden daarna voorgelegd aan de behandelende arts. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de geüpdatete hypertensierichtlijnen werd recent gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde1. Ten slotte wijst prof. De Backer op het belang van een goede opvolging van de bloeddrukcontrole bij hypertensiepatiënten. Dat gaat over de therapietrouw en het regelmatig opnieuw meten van de bloeddruk. Naast de cruciale rol voor de huisarts, wordt in de nieuwe richtlijnen ook gewezen op de belangrijke rol die apothekers en ook verpleegkundigen, op zich kunnen nemen in de educatie, de ondersteuning en de follow-up van hypertensiepatiënten.1. Develtere T et al. Tijdsch. Voor Geneeskunde 2020; 76(4): 121-127