...

Op de vraag 'hoe vaak in de afgelopen drie maanden maakte uw mentale gesteldheid het u moeilijk om goed om te gaan met de werkbelasting?' antwoordt bijna de helft (46%) dat dat nooit het geval was. Zowat een kwart (26%) kampt eens per maand met zo'n moeilijk moment, 16% krijgt er een paar keer per maand mee af te rekenen. Voor één op de tien verstoort hun mentale gesteldheid wekelijks het werk. De jongere generatie (geboren na 1980) deelt ook hier harder in de klappen, met 58% bij wie het minstens één keer per maand de mist in gaat, tegenover maar 34% bij de 60-plussers. Ook de fysieke toestand van onze respondenten speelt hen al eens parten bij het omgaan met de werkbelasting, al is dat in mindere mate. Bijna zes op de tien (58%) zeggen er nooit last van te hebben, 8% heeft er wekelijks mee te maken. Hier speelt eveneens de leeftijd mee, en vreemd genoeg zijn het de jongsten die het vaakst aangeven dat hun fysieke gesteldheid hun functioneren verstoort: 45% in de groep geboren na 1980, tegenover 36% onder de 60-plussers.