...

De autoverkoop in ons land is de voorbije twee jaar sterk teruggelopen. Meer in het bijzonder is de verkoop aan particulieren geïmplodeerd. Gelukkig voor de sector is de B2B-verkoop op peil gebleven waardoor de vergroening van ons wagenpark zich blijft doorzetten. Stand vandaag is een meerderheid uitgerust met een benzinemotor. De diesel is definitief van zijn troon gevallen, behoudt nog net plaats twee maar wordt op de voet gevolgd door de plug-in hybrides (PHEV). Die naderen in zo'n snel tempo dat het volgende maand al 'over and out' is voor de diesel. Op relatief korte termijn zal die ook worden voorbijgestoken door de volledig elektrische auto (BEV). Een optelsom leert dat inmiddels 34,6% van de nieuw ingeschreven auto's in ons land deels of volledig elektrisch aangedreven is. De zelfopladende hybrides à la Toyota Corolla komen uit op een marktaandeel van bijna 5,5%. De stroomversnelling is bewerkstelligd door de fiscale politiek van de overheid (zie verder in dit dossier). Zelfstandigen en bedrijven die een deels of volledig elektrisch aangedreven auto kopen of leasen, kunnen rekenen op fiscale aftrekken en tegemoetkomingen allerhande. De financiële incentives leveren zo veel financieel voordeel op dat het dom zou zijn de omslag niet te maken. Zolang het nog kan. De regering heeft een soort uitdoofscenario uitgewerkt waardoor voor plug-in hybrides vanaf 2023 nieuwe normen gelden en PHEV's fiscaal minder aantrekkelijk worden. Dat kan het einde van de opmars van de PHEV's én de definitieve doorbraak van de BEV's betekenen. Wij weten intussen dat elektrisch autorijden niet voor iedereen is weggelegd, wegens praktische redenen. Dat geldt voor wie thuis of op werk niet kan opladen of voor wie dagelijks honderden kilometers moet afleggen. Voor die groep van mensen is een elektrische auto geen cadeau. Volgens Dieter Quartier, onafhankelijk consultant wagenparkbeheer, loont het voor bedrijven en zelfstandigen de moeite om individuele gebruikersprofielen samen te stellen die rekening houden met het aantal en de aard van de verplaatsingen, de functie van de auto binnen het gezin en het beschikbare budget. Wordt de bedrijfswagen ook gebruikt om geregeld naar Zuid-Frankrijk of Spanje te reizen, is dat een criterium dat medebepalend is voor de uiteindelijke keuze. Sommige leasingmaatschappijen spelen daar op in door klanten tijdelijk een vervangauto op benzine ter beschikking te stellen. Onderschat ook de financiële impact niet van de capaciteit van de batterij en van de discipline bij het laden. De stroomrekening van iemand die constant aan een supercharger laadt, bedraagt een veelvoud van iemand die consequent thuis oplaadt en ook nog eens zonnepalen op het dak heeft liggen. Een BEV met een grote batterij is snel 10.000 euro duurder dan een instapmodel met een standaard batterij. Het gebruikersprofiel van de klant is de ene kant van de medaille, de Total Cost of Ownership (TCO) is de andere. Quartier heeft ten behoeve van zelfstandigen en bedrijven een tool ontwikkeld die de TCO berekent. "De TCO is meer dan een optelsom van getallen. Het komt er op aan een correcte inschatting te maken van de kosten op basis van meerdere variabelen. Ik koppel daar een projectie in de tijd aan vast die rekening houdt met toekomstige economische en politieke ontwikkelingen. Die kunnen inderdaad een zware impact hebben. De sterk gestegen brandstof- en energiekosten door de oorlog in Oekraïne zijn daar een voorbeeld van. Een nieuw element dat meespeelt, zijn de lange levertijden. Tot vorig jaar waren gangbare modellen in businessuitvoering meestal vlot leverbaar, nu zijn wachttijden van één jaar en meer dagelijkse kost. Dat biedt kansen aan nieuwkomers op de markt om de positie van gevestigde namen te ondermijnen. Ik denk aan Polestar maar ook aan Lynk & Co dat met een originele verhuurformule uitpakt. Ik stel bovendien vast dat zowel leasemaatschappijen als zelfstandigen in toenemende mate kiezen voor automerken die een allesomvattend dienstenpakket aanbieden, gaande van financiering en verzekering tot een complementair onderhoudscontract en het plaatsen van een laadpunt thuis. Als single supplier zijn zij de ideale partner voor een wagenparkbeheerder. In principe volstaat één telefoontje om een heel raderwerk te activeren dat snel en efficiënt tewerk gaat. Wie autopech heeft, wil geen uitleg maar een oplossing! Klantentevredenheid is een belangrijk issue in de B2B-markt." Op de vraag of er zoiets bestaat als dé ideale bedrijfswagen voor apothekers is het antwoord neen. Welke automerken in de smaak vallen? Ook op die vraag moet ik het antwoord schuldig blijven. Constructeurs en leasingmaatschappijen beroepen zich op de wet op de privacy om geen informatie over het beroep/statuut van hun klanten te verstrekken.