...

De vragenlijst voor de enquête 'Wie bent u, apotheker?' werd tussen 23 april en 30 mei verspreid op papier en online door het magazine 'de Apotheker' en via een aantal beroepsverenigingen van apothekers. De resultaten werden verwerkt door het Research-team van Roularta Media Group.In totaal beantwoordden 600 collega's de 90 vragen, van wie 70% Nederlandstaligen. Bijna de helft van de respondenten is eigenaar van een officina-apotheek. Eén op de tien is ziekenhuisapotheker. Twee derde van het totaal (65%) is een vrouw. De meeste respondenten zitten in de leeftijdsgroepen jonger dan 35 jaar en 45-54 jaar. Maar 5% is 65 en ouder. De overgrote meerderheid (76%) is gehuwd of samenwonend. Iets meer dan de helft heeft kinderen ten laste.