...

Het gebruik en soms misbruik van psychoactieve middelen bij professionals in de gezondheidszorg blijkt ook in 2021 een moeilijk thema. Ondanks de langdurige publieke campagnes die het belang onderstrepen van openheid en transparantie waar het gaat over geestelijke gezondheid(sproblemen) in de algemene bevolking, ligt dat voor ons in de medische sector nog steeds erg moeilijk. Schaamte en stigma spelen zeker een rol. Maar ook angst voor repu- tatieverlies én mogelijk consequenties op het professioneel functioneren (tuchtmaatregelen) zijn maar enkele van de factoren die bijdragen tot het relatieve minimaliseren van de problematiek. Naast de individuele factoren blijft er ook wat betreft hulpverlening heel wat in gebreke. Ondanks goede en belangrijke initiatieven zoals D4D (doctors4doctors.be ), blijft er in België veel onduidelijkheid wat betreft te volgen trajecten als artsen en bij uitbreiding apothekers in de problemen komen. Er is geen nationaal aanvaard standaard- protocol zoals bijvoorbeeld in Nederland. Contact met en initiatie van hulpverlening binnen een, zeker voor artsen en apothekers, noodzakelijk kader van vertrouwelijkheid is in België nog maar beperkt uitgebouwd en vaak ontoereikend. Dat maakt dat hulpverlening vaak (te) laat opstart. Dat is extreem jammer. Niet alleen kan er door het vroeger starten van hulpverlening heel wat schade (ook voor patiënten) vermeden worden, maar onderzoek toont ook duidelijk dat de prognose na behandeling voor verslavingsproblemen erg gunstig is, waarbij voor de meerderheid na behandeling stabiele abstinentie en succesvolle werkhervatting mogelijk is. Internationale cijfers tonen dat het echt wel om een relevant probleem gaat. Schattingen over verschillende Europese landen heen tonen dat risicovol gebruik van alcohol of drugs bij artsen, met respectievelijk 18-23% en 3%, op een significant niveau ligt (Joos e.a., 2013, Pförringer e.a., 2018). Binnen de groep van apothekers zijn er nauwelijks (internationale) cijfers voorhanden. Ook voor ons land hebben we nauwelijks relevante data om de ware grootte van de problemen in te schatten. Een van de weinige bredere survey's hierover deden we met Artsenkrant in 2011, waar toen een indrukwekkend aantal van 1.506 medisch specialisten in België aan deelnamen. Dat is tot op heden de belangrijkste studie naar het middelengebruik bij artsen in België en leverde veel nuttige informatie (Joos e.a., 2013).Met de huidige enquête willen we deze oefening herhalen en verbreden. Dat moet toelaten een evolutie te zien over een periode van exact tien jaar én, belangrijk, informatie te hebben over zowel huisartsen, specialisten als apothekers. Wéér een enquête zult u zeggen. En ja, de laatste maanden zijn er veel in het kader van covid. Dus als organisatoren van deze enquête zijn we bang voor 'enquête-moeheid'. Toch durven we uw inzet hiervoor vragen. De informatie die we hiermee opbouwen is rechtstreeks relevant voor onze beroepsgroep en kan én zal gebruikt worden om de specifieke hulpverlening voor apothekers en artsen beter uit te bouwen. Daarnaast is het gewoon ook een leuke enquête, eens geen covid maar spannende dingen zoals alcohol en drugs ;) En... er valt een mooie prijs te winnen. Dus graag kijken we uit naar een massale respons. Hartelijk dank voor uw medewerking.