...

Het aantal apotheken per 10.000 inwoners is onderhevig aan grote verschillen tussen gemeenten en varieert tussen 0 en 9,22. Ten opzichte van 2017 is de gemiddelde concentratie iets gezakt - door de daling van het aantal apotheken en de lichte bevolkingsgroei in België - en bedraagt nu 4,27 apotheken per 10.000 inwoners.Fexhe-le-Haut-Clocher, nabij Luik, heeft nog steeds de hoogste concentratie aan apotheken (meer dan 9/10.000). Ook Knokke-Heist en Huy steken ver boven het gemiddelde uit. Vier gemeenten (Bertogne, Daverdisse, Herstappe en Mesen) hebben nog steeds geen apotheek.Van de 589 Belgische gemeenten (vóór de recente fusies) tellen er in 2019 560 nog evenveel apotheken als bij de vorige analyse in 2017. Met telkens acht apotheken minder kennen Antwerpen en Gent de grootste daling. In 17 andere gemeenten is er vandaag één extra apotheek. Bij de overige 20 gemeenten daalt het aantal apotheken lichtjes.Twee jaar geleden telde ons land 21 ketens van minstens vijf apotheken, goed voor 19% van het aanbod. Bij de recente update telt Sirius 23 ketenapotheken, die 20% van de apotheken vertegenwoordigen.Twintig van de ketenapotheken uit 2017 bestaan nu nog steeds. Er zijn drie nieuwe bijgekomen. Eén keten uit 2017 heeft nog maar vier apotheken en wordt daarom niet meer meegerekend als keten. Bij die 20 voorbestaande ketens blijkt dat 11 (55%) aangroeiden met één tot acht extra apotheken. Vier ketens blijven even groot en vijf bouwden af.Om af te sluiten nog dit: de gemiddelde afstand tussen een huishouden en de dichtsbijzijnde apotheek blijft gelijk, namelijk 1 km, ondanks de daling van het aantal apotheken.